Referat fra møte i nettverk for tilskudd 28. mars 2019

Nettverk for tilskudd hadde møte 28. mars hvor temaet var reglene om offentlig støtte (statsstøtte) og tilskudd.

Oppdatert

Det var et fulltegnet møte i nettverket denne gangen, og det er tydelig at tilskudd og reglene om offentlig støtte er noe mange av medlemmene i nettverket ønsker å vite mer om. Jurist i konkurransepolitisk avdeling i Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), Mee Eline Eriksson, har solid erfaring både fra tilskuddsforvaltning og arbeid i ESA, og kom med mange gode eksempler underveis i den veldig nyttige presentasjonen. Katharina Kraak, jurist som jobber i Utenriksdepartementet og medlem i arbeidsgruppa for nettverket, ledet oss gjennom møtet og besvarte spørsmål. At dette er et komplekst område er det ingen tvil om, men også veldig spennende, noe Mee Eline formidlet på en veldig god måte.

Sammen med NFD og lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet har DFØ laget en veiledningstekst om tilskudd og reglene for offentlig støtte.

Vi håper og tror at mange gikk klokere tilbake kontorene, og så er vi glade for at vi kan kontakte Nærings- og fiskeridepartementet når vi likevel står litt fast i egne vurderinger.

Fant du det du lette etter?