Reduserer sats for merverdiavgift midlertidig

Stortinget vedtok 31. mars å redusere satsen for merverdiavgift (mva) fra 12 prosent til 6 prosent fra og med 1. april til og med 31. oktober 2020. Endringen er en del av tiltakspakkene i forbindelse med koronaviruset.

Oppdatert

Lav sats gjelder blant annet for persontransport, overnatting, allmennkringkasting samt adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre.

Betydning for statlige virksomheter

For statlige virksomheter som har omsetning med lav merverdiavgiftssats, innebærer dette at det fra og med 1. april skal oppkreves utgående merverdiavgift med 6 prosent, og at det må foretas eventuelle systemtilpasninger for å ivareta dette.

For statlige virksomheter som kjøper tjenester med lav merverdiavgiftssats og som er omfattet av det ordinære merverdiavgiftssystemet eller nettoføringsordningen, innebærer dette at inngående fakturaer for leveranser med leveringsdato fra og med 1. april til og med 31. oktober skal ha 6 prosent merverdiavgift. Dersom det mottas fakturaer med feil merverdiavgiftssats, skal disse sendes tilbake til leverandør og det skal bes om ny faktura med riktig merverdiavgift.

I en periode framover vil den statlige virksomheten kunne motta fakturaer med både 12 prosent og 6 prosent merverdiavgift, avhengig av leveringsdato for det fakturaen vedrører. Det må gjøres tilpasninger i systemene som håndterer dette.

Betydning for kunder av DFØ

Vi har sendt ut et kundenotat om hvilke tilpasninger som kundene våre må gjøre for utgående og inngående merverdiavgift, herunder inngående merverdiavgift som belastes nettoføringsordningen. 

Fant du det du lette etter?