Råd om god reguleringspolitikk og oppdatert statusmåling fra OECD

I rapporten «OECD Regulatory Policy Outlook 2021» setter OECD søkelys på reguleringspolitikk, rangerer medlemsland og gir anbefalinger.

Oppdatert
Forsiden av rapporten «OECD Regulatory Policy Outlook 2021»
Forsiden av rapporten «OECD Regulatory Policy Outlook 2021» (Copyright OECD).

Rapporten, som nylig er offentliggjort, gir et bilde av hvor langt landene har kommet i å implementere OECDs anbefalinger om god reguleringspolitikk fra 2012. I rapporten rangeres medlemslandene etter indikatorer om involvering av berørte parter i regelverksprosesser, utredning av reguleringsforslag og evaluering av iverksatte reguleringer. Indikatoren er i stor grad basert på formelle krav til involvering, utredning og evaluering.

Rapporten tar også opp flere viktige og aktuelle tema innen reguleringspolitikk. Raske teknologiske endringer gjør reguleringsarbeid mer utfordrende, og OECD anbefaler mer agile og fleksible tilnærminger slik at innovasjon kan fremmes samtidig som samfunnets behov for beskyttelse av eksempelvis helse, sikkerhet og miljø ivaretas. 

OECD peker også fremover ved å diskutere reguleringers rolle i arbeid med å løse nye samfunnsutfordringer. I tillegg omtales økt betydning av internasjonalt reguleringssamarbeid og behov for risikobasert regulering. Rollen til «Regulatory Oversight», eller regelråd, er også omtalt.

Fant du det du lette etter?