Oppdragsbrev om å utvide DFØs ansvarsområder

Den 12. april fikk DFØ et tillegg til tildelingsbrevet, med oppdrag om å omdanne DFØ til et direktorat for økonomi, styring, ledelse og organisering fra 1. januar 2020.

Oppdatert

Finansdepartementet (FIN) og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har besluttet å reorganisere DFØ og Difi. I den forbindelse har DFØ og Difi mottatt likelydende oppdragsbrev fra sine eierdepartementer, med en formell beskrivelse av oppdraget.

I oppdragsbrevet står det at DFØ i tillegg til dagens fagområder skal være statens sentrale fagmiljø for organisering og ledelse, og at vi skal arbeide for en mer samordnet utvikling av alle fagområdene som samles i DFØ etter 1. januar 2020. DFØ skal også være et kunnskaps- og analysemiljø for omstilling og effektivisering i staten.

Ansvarsområdene som ligger i avdelingen for ledelse og for utredning og analyse flyttes fra Difi til DFØ. Disse ansvarsområdene utgjør viktige deler av statens arbeidsgiverpolitikk og forvaltningspolitikk, og skal styres faglig fra KMD, med FIN som ansvarlig etatsstyrer for hele DFØ.

Kontakt

Hvis du har spørsmål om innholdet på denne siden, kontakt postmottak@dfo.no

For pressehenvendelser, send en e-post til kommunikasjon@dfo.no eller kontakt 

Fant du det du lette etter?