Oppdaterte tolkningsuttalelser til økonomiregelverket

DFØ har i 2021 gått igjennom publiserte tolkningsuttalelser og nettsidene våre om økonomiregelverket i staten.

Oppdatert

En av DFØs oppgaver som forvalter av økonomiregelverket er å klargjøre hvordan regelverket skal forstås. Dette gjøres ved tolkningsuttalelser. Tolkningsuttalelser er ofte i form av svar på spørsmål fra statlige virksomheter.

Tolkningsuttalelsene inngår som en del av økonomiregelverket, sammen med reglement for økonomistyring i staten, bestemmelser for økonomistyring i staten og tilhørende rundskriv fra Finansdepartementet.

Nye tolkningsuttalelser

Vi har publisert totalt syv nye tolkningsuttalelser.

Fant du det du lette etter?