Økonomimiljøet i staten blir samlet

1. september blir avdeling for offentlige anskaffelser flyttet fra Digitaliseringsdirektoratet til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Oppdatert

Regjeringen besluttet i juni 2019 at anskaffelsesområdet skulle flyttes til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring.

– Det at fagområdet offentlige anskaffelser blir en integrert del av DFØ, vil gi et samlet miljø innen økonomistyring og ledelse. Dette vil styrke arbeidet vårt for effektiv ressursbruk i staten, sier direktør for DFØ, Hilde Singsaas.

DFØs samfunnsoppdrag er å være en pådriver for god styring, ledelse og organisering i staten, og for at staten skal oppnå stordriftsfordeler og synergier i egen drift.

Avdeling for offentlige anskaffelser jobber blant annet med kompetanseheving, digitalisering, innovative anskaffelser, innkjøpsledelse og miljøkrav i offentlige anskaffelser. Avdelingen har også ansvar for Statens innkjøpssenter.

Fant du det du lette etter?