Nytt program for oppstartsbedrifter som vil ha offentlig sektor som kunde

Mange oppstartsbedrifter opplever at offentlige anskaffelsesprosesser er lange, tidkrevende og detaljerte. Nå lanserer regjeringen StartOff som skal gjøre samarbeidet mellom offentlig sektor og oppstartsbedriftene enklere.

Publisert

– Vi trenger kreativiteten og innovasjonskraften som finnes i oppstartsmiljøene hvis vi skal lykkes med å løse fremtidens utfordringer samtidig som befolkningen får gode velferdstjenester. Derfor lanserer vi et nytt program for oppstartsbedrifter i dag, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Kjernen i programmet vil være at offentlige virksomheter formulerer utfordringer og behov som oppstartsmiljøer og andre innovative aktører kan utarbeide løsninger på. Programmet skal også gi veiledning i offentlige anskaffelser, og hjelpe oppstartsbedriftene i overgangen fra eksperimentering og utprøving til en eventuell anskaffelse.

– Hvert år kjøper offentlig sektor inn varer og tjenester for rundt 600 milliarder kroner. Hvordan vi bruker de pengene har stor betydning for hvor digital, innovativ og bærekraftig offentlig sektor vi får, men også hva slags næringsliv vi får, sier Astrup.

Besøk nettsiden startoff.anskaffelser.no for å få mer informasjon om StartOff.

Målet er at StartOff skal redusere terskelen for samarbeid mellom offentlig sektor og oppstartsbedrifter, og dermed bidra til mer innovasjon i offentlig sektor og flere levedyktige oppstartsbedrifter i privat sektor.

– Mindre enn 30 prosent av oppstartsbedriftene i Norge har en offentlig kunde i dag. Samtidig sier 80 prosent at de ønsker seg det. Derfor er min oppfordring til offentlige virksomheter helt klar: Bruk StartOff, sier Astrup.

StartOff er et samarbeid mellom Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) og Digitaliseringsdirektoratet (Digdir).

Fant du det du lette etter?