Konkurranse om DFØs nettløsninger

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) gjennomfører nå en konkurranse med forhandling for å inngå avtale med en samarbeidspartner for drift og utvikling av DFØs nettsteder og nettportaler.

Oppdatert

DFØ ønsker å inngå avtale med én leverandør som skal dekke vårt behov for

  • etablering av ny plattform basert på nyeste versjon av Drupal
  • migrering av dagens nettportaler og nettsteder til denne plattformen
  • drift av eksisterende nettløsninger på ny plattform
  • utvikling av nye nettløsninger/-tjenester

Kunngjøringen er lagt ut på Doffin hvor man også kan laste ned dokumentene som hører til konkurransen. Tidsfrist for å sende inn tilbud eller forespørsel om deltakelse er 12. juni.

Planen er å inngå kontrakt med en samarbeidspartner i november.

Bakgrunn og behov for konkurransen

DFØ overtar i løpet av 2020 eierskap av en del nettportaler fra Digitaliseringsdirektoratet, blant andre anskaffelser.no, arbeidsgiverportalen.no, OK stat, Læringsplattformen, m.m. Disse ligger på Drupal 7, men må migreres over til en nyere versjon av Drupal. Digitaliseringsdirektoratet står for utvikling og drift av disse nettportalen i dag, og dette ansvaret ønsker vi å få overført til ny leverandør.

I tillegg har DFØ nettstedene dfo.no og statsregnskapet, som har Craft CMS. DFØ med sine samarbeidspartnere står i dag selv for utvikling og drift av disse nettstedene, og også dette ansvaret ønsker vi overført til ny leverandør.

Fant du det du lette etter?