Etablerer et digitalt tilskuddsregister

Staten mangler en samlet oversikt over statlige tilskuddsordninger, mottakere eller tilskuddsbeløp. Nå vil Direktoratet for økonomistyring og Kulturdepartementet lage en digital oversikt over dette.

Oppdatert

Informasjonen skal samles i et nytt tilskuddsregister og gjøres tilgjengelig på en nettside. Det nye registeret vil gjøre det enklere for søkere av tilskudd å finne fram til relevante tilskuddsordninger, og enklere for forvaltere å finne ut av hvor mye tilskuddsmottakere allerede har fått i tilskudd. 

I første omgang vil registeret gjelde for statlige tilskudd til frivillig sektor, men vi tenker deretter å utvide den til å omfatte øvrige statlige tilskudd.

Arbeidet med et nytt tilskuddsregister for frivillig sektor starter høsten 2019 og målet er å ha en løsning klar for dette i 2021. Prosjektet har blitt tildelt 15 millioner kroner fra Difis medfinansieringsordning for små og mellomstore digitaliseringsprosjekt. Direktoratet for økonomistyring og Kulturdepartementet skal også bidra med midler, og totale prosjektkostnader er estimert til om lag 32 millioner kroner over tre år. 

Vil du etablere helt nye digitale tjenester for statlige tilskudd?

Direktoratet for økonomistyring har nå en ledig stilling hvor vi søker etter deg som vil være med på å legge fundamentet for DFØs digitale tjenester på tilskuddsområdet. Virker det interessant å etablere et digitalt register med informasjon om statlige tilskudd og tilhørende nettsted? Da har vi stillingen for deg.

Statlige tilskudd

  • Tilskudd er finansielle overføringer fra staten til andre, som kommuner og fylkeskommuner, private og offentlige foretak, frivillige organisasjoner og utlandet. 
  • Tilskuddene skal sette disse i stand til å gjennomføre aktiviteter og tiltak som skal realisere politiske mål. 
  • Statlige tilskudd er et viktig og utbredt virkemiddel for å oppnå effekter av samfunnsmessig verdi for mange ulike målgrupper. 
  • Nesten 1/3 av statsbudsjettets utgifter er tilskudd og det finnes om lag 600 statlige tilskuddsordninger.

Les mer tilskudd

Fant du det du lette etter?