Etablerer et digitalt tilskuddsregister

Staten mangler en samlet oversikt over statlige tilskuddsordninger, mottakere eller tilskuddsbeløp. Nå vil Direktoratet for økonomistyring og Kulturdepartementet lage en digital oversikt over dette.

Oppdatert

Informasjonen skal samles i et nytt tilskuddsregister og gjøres tilgjengelig på en nettside. Det nye registeret vil gjøre det enklere for søkere av tilskudd å finne fram til relevante tilskuddsordninger, og enklere for forvaltere å finne ut av hvor mye tilskuddsmottakere allerede har fått i tilskudd. 

I første omgang vil registeret gjelde for statlige tilskudd til frivillig sektor, men vi tenker deretter å utvide den til å omfatte øvrige statlige tilskudd.

Arbeidet med et nytt tilskuddsregister for frivillig sektor starter høsten 2019 og målet er å ha en løsning klar for dette i 2021. Prosjektet har blitt tildelt 15 millioner kroner fra Difis medfinansieringsordning for små og mellomstore digitaliseringsprosjekt. Direktoratet for økonomistyring og Kulturdepartementet skal også bidra med midler, og totale prosjektkostnader er estimert til om lag 32 millioner kroner over tre år. 

Ønsker du å jobbe med tilskudd?

Direktoratet for økonomistyring har nå en ledig stilling som skal jobbe med tilskudd. Vi ser vi etter deg som har faglig tyngde og praktisk erfaring fra tilskuddsområdet. Du vil jobbe med alt fra å utrede og lage veiledningsmateriell, til å holde kurs og ha tett kontakt med brukerne våre. Du vil også delta i arbeidet med å etablere det digitale tilskuddsregisteret.

Statlige tilskudd

  • Tilskudd er finansielle overføringer fra staten til andre, som kommuner og fylkeskommuner, private og offentlige foretak, frivillige organisasjoner og utlandet. 
  • Tilskuddene skal sette disse i stand til å gjennomføre aktiviteter og tiltak som skal realisere politiske mål. 
  • Statlige tilskudd er et viktig og utbredt virkemiddel for å oppnå effekter av samfunnsmessig verdi for mange ulike målgrupper. 
  • Nesten 1/3 av statsbudsjettets utgifter er tilskudd og det finnes om lag 600 statlige tilskuddsordninger.

Les mer tilskudd

Fant du det du lette etter?