DFØ får ny logo

I år får DFØ ansvar for flere nye fagområder. I den forbindelse bytter vi ut den karakteristiske Ø-en med et nytt logosymbol som representerer hele bredden av tjenestene våre.

Oppdatert

Den 1. januar 2020 endret vi navn til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring. Da overtok DFØ fagområdene knyttet til ledelse og organisering i staten fra daværende Difi. Fra den 1. september i år flytter avdelingen for offentlige anskaffelser, inkludert Statens innkjøpssenter, fra Digitaliseringsdirektoratet til DFØ.

Samtidig skal vi fortsatt være et fagorgan for styring i staten. Vi forvalter økonomiregelverket og utredningsinstruksen, vi gir veiledning om samfunnsøkonomiske analyser, og vi leverer lønns -og regnskapstjenester til statsforvaltningen.

Den gamle Ø-en i logoen vår sto for økonomistyring. Nå har vi utviklet en ny logo som symboliserer vår nye identitet, som et større og mer mangfoldig direktorat. Den nye logoen består av tre blå striper, som kan minne om et liggende søylediagram, fartsstriper, regnestaver eller byggeklosser. Noen tenker på tall og økonomi når de ser disse stripene, mens andre tenker på framdrift og utvikling. Etter hvert håper vi at alle vil assosiere logoen med DFØ, slik at det blir enkelt å kjenne igjen tjenestene og budskapene våre.

Dette er vår nye signatur.
Fant du det du lette etter?