Anbudskonkurranse for nye rammeavtaler om betalings- og kontoholdstjenester

Direktoratet for forvaltning- og økonomistyring (DFØ) har kunngjort anbudskonkurranse for nye rammeavtaler om betalings- og kontoholdstjenester for staten.

Oppdatert

Kunngjøringen ble sendt til DOFFIN-databasen og videresendt til TED-databasen den 22. november 2021. Fristen for å gi tilbud er 26. januar 2022.

Gjeldende rammeavtaler for betalings- og kontoholdstjenester for staten som ble inngått i 2018, skal avvikles i 2022. I løpet av høsten 2022 skal alle virksomhetene være over på de nye rammeavtalene.

Kunngjøringen omfatter leveranser av betalings- og kontoholdstjenester til alle statlige virksomheter tilknyttet statens konsernkontoordning. I tillegg omfatter kunngjøringen leveranser av betalings- og kontoholdstjenester innenfor skattebetalingsordningen, herunder skatteinnkrevingen.

Hva rammeavtalene omfatter

Rammeavtalene skal omfatte statlige virksomheters behov for tjenester innenfor følgende områder:

  • kontohold i NOK
  • betalingstjenester i NOK (inn- og utbetalinger)
  • tilgang til nettbank
  • valutaveksling knyttet til betalingstjenester
  • kontohold i valuta*
  • betalingstjenester i valuta (inn- og utbetalinger)*
  • utbetalinger knyttet til statslån*
  • betalinger knyttet til rentebytteavtaler

* Kontoholds- og betalingstjenester i valuta utenfor Statens konsernkontoordning, utbetalinger knyttet til statslån og betalinger knyttet til rentebytteavtaler er produkter som skal håndteres i egne tilleggsavtaler.

Rammeavtalen skal ha en varighet på tre år med rett til å forlenge avtalen med ett år, pluss ett år, pluss ett år, det vil si maksimalt inntil seks år.

Hva trenger du å gjøre?

DFØ skal etter planen signere de nye rammeavtalene i begynnelsen av mai 2022. Etter dette skal den enkelte statlige virksomhet foreta avrop (bestilling) på avtalene. Avrop skal skje enten etter gjennomført minikonkurranse eller ved direkte avrop.

Det er 99 virksomheter skal gjøre direkte avrop. Disse virksomhetene har gitt DFØ fullmakt til å foreta valg av bank på vegne virksomheten. Etter at DFØ har valgt bank på vegne av virksomheten, skal virksomheten gjøre avrop hos denne banken. Virksomhetene som skal gjøre direkte avrop fremgår av konkurransegrunnlaget som er kunngjort.

De virksomhetene som ikke skal gjøre direkte avrop skal gjennomføre minikonkurranse. Virksomheter som skal gjennomføre minikonkurranse skal gjøre dette i henhold til veileder fra DFØ. Denne veilederen gjøres tilgjengelig på DFØs hjemmeside like etter at rammeavtalene er signert.

Hva skjer videre?

DFØ vil sende brev til alle virksomhetene med informasjon om at vi har inngått nye rammeavtaler så snart som mulig etter at rammeavtalene er signert. Virksomhetene som skal foreta direkte avrop vil samtidig få informasjon om hvilken bank DFØ har valgt for virksomheten. Her vil virksomheten også få informasjon om hvor de får tilgang til veiledningsmateriell for gjennomføringen av avropet.

DFØ vil legge ut veiledningsmateriell om gjennomføring av minikonkurransen på DFØs nettside. DFØ vil i tillegg tilby kurs for de som skal gjennomføre minikonkurranse. Informasjon om tidspunkt for dette kurset vil være tilgjengelig på DFØs nettside i april/mai 2022.

Kontaktinfo

Send oss gjerne en e-post på postmottak@dfo.no eller ta direkte kontakt med en av oss:

  • Tone Røed: tlf. 970 21 829
  • Tone Haugland: tlf. 932 42 762
Fant du det du lette etter?