Om å jobbe i staten

På denne siden finner du resultater fra Statsansatteundersøkelsen som gjennomføres hvert tredje år blant statsansatte. Undersøkelsen måler tema som engasjement og gjennomføringsevne, i tillegg til en rekke andre forhold ved arbeidssituasjonen og arbeidsplassene.

Statsansatteundersøkelsen oppsummert

I figuren under presenterer vi de ulike hoveddelene av undersøkelsen.

Forhold som er knyttet til jobben vurderes generelt sett noe høyere enn forhold relatert til arbeidsplassen. Indikatorene knyttet til jobben varierer med indeksscorer mellom 60 og 80, mens indikatorene tilknyttet arbeidsplassen varierer mellom 55 og 71. Dette viser at det er stor spredning på resultatene for indikatorene uavhengig av om de er rettet mot den ansattes arbeidssituasjon eller virksomheten.

Undersøkelsen viser at ansatte får brukt sin kompetanse, og at de har en god forståelse for sin rolle i virksomheten. Arbeidsmiljøet er i stor grad inkluderende, og det er et godt klima for håndtering av uenighet. Området der det er større rom for forbedringer er virksomhetens omstillingsevne, og utnyttelse av mulighetene som ligger i den digitale utviklingen.

Ser vi utviklingen over tid holder engasjementet og gjennomføringsevnen seg stabile. Vi ser også det samme mønster gjentar seg; vurderingen av egen kompetanse og de nærmeste rundt vurderes høyere enn virksomheten totalt. Alt knyttet til endring skårer alltid lavest.

Kilde:

Statsansatteundersøkelsen, 2018. Les mer om undersøkelsen her.

Neste oppdatering: April 2020
Oppdatert: 26. januar 2022

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord