Hopp til hovedinnhold
Ledernytt om økonomitjenester - november 2022

Ledernytt om økonomitjenester - november 2022

DFØ lønnsforhandlinger

DFØ har siden desember 2021 jobbet med å utvikle en helt ny systemløsning for lokale lønnsforhandlinger i staten – som i dag er en omfattende og manuell prosess i de fleste virksomheter.

Første delleveranse blir benyttet av noen av prosjektets samarbeidskunder i høstens forhandlinger. For å sikre en optimal løsning når den skal rulles ut i stor skala, vil vi videreutvikle løsningen basert på samarbeidskundene sine erfaringer og tilbakemeldinger ved bruk av systemet. Vi arbeider videre med andre delleveranse, hvor vi sikter mot å ha klar en fullverdig systemløsning for forhandlinger på virksomhetsnivå til de lokale lønnsforhandlingene i 2023. Støtte for delegerte forhandlinger vil komme senere.

Det er svært stor interesse for løsningen og vi jobber med en plan for utrulling. Prosjektet vil ta kontakt med de som har meldt sin interesse hittil.

DFØ lønnsforhandlinger er en tilleggstjeneste som medfører ekstra kostnader for den enkelte virksomhet. Lisenspris på systemet finnes i prisnotatet for 2023. Implementeringskostnad og årlig drifts- og forvaltningskostnad kommer i tillegg.

Les mer om prosjektet

Ny informasjon om Budsjettstyring

Budsjettstyring er DFØ sitt nye budsjett- og prognoseverktøy og det er et valgfritt, betalbart tilleggsprodukt til våre kunder.

Det har nå blitt lagt ut mer informasjon om hvor i prosessen arbeidet med Budsjettstyring er. Nye demonstrasjonsvideoer om hvilke funksjonaliteter budsjettverktøyet har, er nå også publisert. Informasjon om Budsjettstyring og demonstrasjonsvideoene er tilgjengelig på kundesidene.

Les mer og se video

Statlige regnskapsstandarder (SRS)

Første pulje med virksomheter som skal gå over til nytt føringsprinsipp fra nyttår er godt i gang med innføringen. Neste pulje med overgang 1. januar 2024 består av 33 virksomheter.

Les mer om innføringen av obligatorisk SRS

Kurs

Vi har mange kurs, seminarer og webinarer.

Vi har en rekke e-læringskurs som du kan ta på Læringsplattformen til DFØ.

Se flere kurs og arrangementer.

Denne e-posten ble sendt fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Avslutt abonnement | Personvernerklæring | Andre nyhetsbrev fra DFØ

Har du spørsmål om denne e-posten, ta kontakt med nettredaksjon@dfo.no.