Webinar: Kvalifikasjonsprinsippet og inkluderingsdugnaden - Hvor trykker skoen i praksis?

Målgruppe

Rekrutterende ledere, HR og toppledere i staten
Tillitsvalgte og andre ansatte i staten som jobber med rekruttering og inkludering

Om webinaret

På vårt forrige webinar tok vi for oss hvordan statlige arbeidsgivere kan håndheve kvalifikasjonsprinsippet på en best mulig måte. Denne gangen ser vi på eksempler og erfaringer knyttet til ansettelsesregelverket. Hvordan vi kan bruke det handlingsrommet regelverket gir statlige arbeidsgivere for å ansette folk med nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en. Vi ser også nærmere på hvordan statlige virksomheter kan jobbe for å endre e rekrutteringspraksis slik at prinsippet ikke hindrer inkludering.

Forkunnskaper

Se gjerne opptak av webinaret fra 11. juni 2020 for å få kunnskap om

 • hvordan gjeldende regelverk knyttet til kvalifikasjonsprinsippet skal forstås
 • hvordan vurdere kandidater og finne den som er best kvalifisert til stillingen
 • hvordan bruke positiv særbehandling og tilrettelegging uten at de står i motsetning til kvalifikasjonsprinsippet

Innhold

Deltakerne på webinaret i juni var klare i sine tilbakemeldinger til oss om at de ønsket seg mer kunnskap og eksempler om hvordan praktisere kvalifikasjonsprinsippet på en god måte. Derfor arrangerer vi et nytt webinar i september der vi går mer inn i dybden på problemstillingen om kvalifikasjonsprinsippet er til hinder for inkluderingsarbeidet. Hvilke erfaringer kan vi lære av? Hva er mulighetene for å ansette søkere med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en og som er tilnærmet like godt kvalifiserte som den best kvalifiserte søkeren til stillingen? Vi har invitert innledere som håndhever regelverket, og som har opplevd regelverket i praksis, for å inspirere til en mer inkluderende rekruttering.

Program

 • Kl.09.50 - 10:00: Logg deg på (lenke til webinaret sendes dagen før) og hent deg en kopp kaffe/te
 • Kl.10.00 - 10:10: Velkommen og litt om høstens webinarrekke om inkluderingsdugnaden v/Ragnhild Aamodt Grønlie, seniorrådgiver, DFØ
 • Kl.10.10 - 10.50: Hvordan ivareta både kvalifikasjonsprinsippet og inkludering? v/Karen Haug Aronsen, seniorrådgiver, Sivilombudsmannen
 • Kl.10.50 - 10.55: Kaffepause
 • Kl.10.55 - 11.35: Presentasjon av utvalgte klagesaker om diskriminering pga. funksjonsnedsettelse, v/Tone Mollandsøy Sørensen, juridisk seniorrådgiver, Diskrimineringsnemnda
 • Kl.11.35 - 11.50: Erfaringer og refleksjoner fra HR-hverdagen – når kvalifikasjonsprinsippet møter kravet om inkludering? Samtale med Marianne Jørgensen, seniorrådgiver, DFØ
 • Kl.11.50: Takk for nå!

Praktisk informasjon

Webinaret vil foregå som et Teams Live Event. Påloggingslenke til webinaret vil bli sendt ut i en egen e-post dagen før.

Du trenger ikke å ha en egen Teamskonto eller Teams programmet for å delta. Det er mulig å delta via nettleseren din. Oppskrift på hvordan du kan koble deg på via nettleser vil bli sendt ut sammen med påloggingslenken.

Vi ber om at du logger deg på kl.9.50 for å løse eventuelle problemer med lyd og bilde før selve webinaret starter kl.10.

Pris

Webinaret er gratis.

Kontakt

Har du praktiske spørsmål om webinaret, ta kontakt med DFØs kurssenter (e-post: kurs [at] dfo.no, telefon: 400 07 997).

Har du spørsmål om det faglige innholdet, ta kontakt med:

 • Sanja Kostovska Skaar, e-post: sanja.skaar [at] dfo.no, telefon: 48 08 49 62

Sted

Webinar
Norge

Dato
15. sep. 2020 kl. 09.5012.00
Påmeldingsfrist
Kontaktperson fag
Sanja K. Skaar
sanja.skaar@dfo.no 480 49 962

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord