Webinar i utredningsinstruksen over to dager 27 og 28 september

Om kurset:

Samfunnets ressurser er knappe, og mange gode formål konkurrerer om tilgjengelige midler. Derfor er det viktig at tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Gode forhåndsutredninger sikrer gode beslutningsgrunnlag før statlige tiltak iverksettes. Statlige tiltak kan for eksempel være regelendringer, tjenestetilbud, økonomiske virkemidler og investeringer.

Alle tiltak som forventes å gi virkninger for andre, skal som hovedregel følge utredningsinstruksen. Dette kurset gir deg en innføring i hvordan du skal følge utredningsinstruksen i arbeidet med utredninger av statlige tiltak.

Hvem kan delta?

Kurset er åpent for medarbeidere i departementer og statlige virksomheter. Det passer både for deg som skal gjennomføre utredninger og deg som skal bestille eller bruke utredninger gjennomført av andre i ditt arbeid.

Todelt webinar:

Siden kurset blir arrangert digitalt, blir det gjennomført i to bolker over to dager.

  • Dag 1: 27. september fra 12.30 til 15.00
  • Dag 2: 28. september fra 12.30 til 15.00.

Begge dager er vesentlig og påmeldingen gjelder for begge dager.

Praktisk informasjon:

Kurset vil gjennomføres digitalt via Microsoft Teams. Du vil få tilsendt lenke til arrangementet når påmeldingsfristen går ut, kl. 12 dagen før. For å delta må du ha en nyere nettleser (Firefox, Chrome, Edge Chromium)

Deltakerne vil også jobbe med gruppeoppgaver, og det er derfor nødvendig at du har mulighet til å ha på kamera og mikrofon i deler av kurset.

Siden gruppearbeid er en del av arrangementet, er det begrenset antall plasser. Det er mulig å sette seg på venteliste om arrangementet blir fullt.

Innhold:

Kurset gir en introduksjon til utredningsinstruksen, hvor det stilles tydelige krav til utredninger av statlige tiltak. I kurset fokuserer vi på hvordan du kan besvare utredningsinstruksens seks spørsmål på en god måte.

Kravene i utredningsinstruksen er gjeldende for både små og store tiltak, og metodikken er nyttig selv i arbeid hvor det ikke er krav om å følge instruksen.

I kurset legger vi størst vekt på de innledende spørsmålene i utredningsinstruksen: «Hva er problemet, og hva vil vi oppnå?» og «Hvilke tiltak er relevante?». Dette er grunnleggende for å få på plass gode utredninger. Vi går gjennom eksempler, og deltakerne får teste ut teorien i praksis gjennom gruppearbeid og løsning av case.

Kurset legger mindre vekt på det mer tekniske knyttet til nytte- og kostnadsanalyser og beregning av samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Temaer:

  • Verdien av gode utredninger. Hvorfor skal vi utrede?
  • Hvordan kan dere besvare de 6 spørsmålene i utredningsinstruksen? Lær metoder som kan gjøre utredningen lettere.
  • Bruk av utredningsinstruksen i praksis. Gruppeoppgaver og arbeid med case

Pris:

Arrangementet er gratis.

Sted

Digitalt
Norge

Dato
27. sep. 2022 kl. 12.3015.00
Påmeldingsfrist
Kontaktperson fag
Anja Hansteen
anja.hansteen@dfo.no

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord