Tidstyring

Oslo, Paleet, Karl Johans gate 37 B, Oslo

Påmeldingsfristen er 4. mars 2019 kl. 10.00.

Hvem kan delta?

Økonomimedarbeidere hos våre regnskapskunder som jobber med Tidstyring i UBW (Agresso) prosjektstyringsmodul. Virksomheten må ha tatt i bruk tjenesten eller være i ferd med å innføre Tidstyring fra DFØ.

Anbefalte forkunnskaper

Kurset er rettet mot deg som ønsker grunnleggende kunnskap om Tidstyring og prosjektstyringsmodulen i UBW (Agresso). Kurset vil innledningsvis presentere hvordan prosjektstyringsmodulen i UBW (Agresso) håndterer prosjekt og timeføring, samt hvordan timer fra lønnssystemet kan knyttes til regnskapsinformasjon for å få kunnskap om hva virksomheten bruker av tid og penger på ulike oppgaver.

Kurset er delt i to deler, hvor den første delen er felles for alle deltakere. Den andre delen av kurset gir kunnskap om fakturering av timer og utlegg fra prosjektstyringsmodulen i UBW (Agresso).

Del 1

 • Økonomimodell (konteringsstreng)
 • Sammenheng mellom regnskapssystem, lønn- og fakturasystem
 • Opprette prosjekt i prosjektregisteret
 • Endre og vedlikeholde prosjekt
 • Timekostnad
 • Hvordan ansattes stillingskode kan utlede timekostnad
 • Ressursregister
 • Bokføre timekostnad i regnskapet
 • Generelt om prosjektbudsjett
 • Rapporter for Tidstyring

Del 2

 • Opprette fakturerbart prosjekt og arbeidsordre
 • Endre og vedlikeholde arbeidsordre og aktivitet
 • Vedlikeholde ansattregisteret i UBW (Agresso)
 • Bruk av prisliste og fakturaregel
 • Behandle fakturagrunnlaget
 • Elektronisk godkjenning av fakturaforslag
 • Kontroll og oppfølging av faktura

Pris

1500,- per deltaker, inkludert lunsj og kursmateriell. Avmeldinger som ikke mottas før selve kursdagen, vil bli fakturert.

Kontakt

Gunbjørg Furuseth (e-post: gunbjorg.furuseth@dfo.no telefon: 950 66 480)

Tove Tung (e-post: tove.tung@dfo.no, telefon: 916 57 211)

Meld på
Fant du det du lette etter?