Tett på forvaltningen - «Yngre statsansatte - forventninger, erfaringer og lærdommer»

Hvordan kan statlige virksomheter rekruttere, utvikle og beholde kompetente medarbeidere? 

For at statlige virksomheter skal løse morgendagens samfunnsutfordringer, trenger staten de kloke hodene i dag. Derfor arrangerer vi i DFØ den 24. mai et webinar under overskriften «Yngre statsansatte - forventinger, erfaringer og lærdommer». I webinaret skal vi sette søkelyset på hvordan statlige virksomheter kan rekruttere, utvikle og beholde kompetente medarbeidere - denne gangen fra de yngre statsansattes perspektiv.

Her er lenken til å følge sendingen!

I samtalen vil paneldeltakerne fortelle og reflektere over noen ulike sider ved å jobbe i staten. Vi vil være innom spørsmål som:

  • Hvorfor begynte de å jobbe i staten?
  • Hvordan var det å begynne å jobbe i staten?
  • Hvordan er det å jobbe i staten?
  • Hva skal til for at de blir i staten?

Før panelsamtalen vil vi få presentert relevante resultater fra statsansatteundersøkelen, som tematisk vil speile de temaene vi er igjennom i panelsamtalen.

Dette webinaret er relevant for alle ledere og HR-ansatte. I tillegg du som er nysgjerrig på hvordan dine yngre kollegaer har det på jobb.

Program

09.00–09.05 Velkommen og innledning fra DFØ

Ca. 09.05–09.15 Presentasjon av aktuelle funn fra statsansatteundersøkelsen

Ca. 09:15 –09.45 Panelsamtale med yngre statsansatte – deres forventinger, erfaringer og lærdommmer

Ca. 09.40 –09. 45 Avslutning

Sted

Digitalt
Norge

Dato
24. mai. 2022 kl. 09.0009.45
Påmeldingsfrist
Kontaktperson fag
Klaus Breivik
klaus.breivik@dfo.no

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord