Styringskonferansen 2021

Styringskonferansen 2021 hadde temaet: Mestrer vi kompleksiteten? Styring, ledelse og organisering i det 21. århundre. Her kan du se opptak fra foredragene og laste ned presentasjonene.

Oppdatert

Komplekse samfunnsproblemer utfordrer tradisjonelle strukturer og styringsansvar. Det krever nye måter å jobbe og tenke på. På årets styringskonferanse hørte vi fra nasjonale og internasjonale fagfolk som viste oss hvilke muligheter vi har innenfor styring, organisering og ledelse.

Presentasjoner og video

Åpning
Hilde Singsaas, direktør for DFØ
Se opptak

Utdeling av Bedre stat-prisen
Finansminister Jan Tore Sanner
Se opptak

Ny syntese – et felles rammeverk for å løse komplekse samfunnsutfordringer
Jocelyne Bourgon president for konsulentselskapet Public Governance International (PGI).
Se utdrag fra innlegg

Ny syntese i praksis – nye veier for offentlig velferd og verdiskapning
Kristian Dahl forsker og grunnlegger av det danske konsulentselskapet LEAD.
Se opptak
I Last ned presentasjon

DFØ deler sine råd for å lykkes med samordning
Trine Wold Møller, Eivor Bremer Nebben, Kirsten Eidsaa Hall og Helle Sekkesæter fra DFØ
Se animasjonsvideo

Pårørende: fra sluttbruker av planer - til medvirker i løsninger
Anita Vatland daglig leder i Pårørendealliansen.
Se opptak
I Last ned presentasjon

Sammenhengende tjenester på felles fundament. Hvordan lykkes i praksis?
Grete Orderud avdelingsdirektør i Digitaliseringsdirektoratet.
Se opptak
I Last ned presentasjon

Er sektorinndelingen et hinder for innovasjon som bygger på brukerens behov?
Ellen Margrethe Carlsen avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.
Se opptak
I Last ned presentasjon

Partnerskap for radikal innovasjon: hvordan tilnærme seg komplekse utfordringer?
Monica Fossnes Petersson fra KS og Adrian Michalak-Paulsen fra Halogen
Se opptak
I Last ned presentasjon

Panelsamtale
Monica Fossnes Petersson fra KS, Ellen Margrethe Carlsen fra Helsedirektoratet og Anita Vatland fra Pårørendealliansen
Se opptak samtalen

Departementsstrategien - gode hver for oss, best sammen
Jan Hjelle ekspedisjonssjef i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Se video
I Last ned presentasjon

Hvordan utfordrer FNs bærekraftsmål tradisjonelle styrings- og rapporteringssystemer?
Aleksander Åsheim ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen.
Se video
I Last ned presentasjon

Panelsamtale om nasjonal plan for bærekraftsmålene – spire til mer samstemt politikk og bedre koordinering?
Ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen Aleksander Åsheim og ekspedisjonssjef i Kommunal- og moderniseringsdepartementet Jan Hjelle.
Se opptak samtalen

Panelsamtale
Superbyråkraten Jocelyne Bourgon og den danske forskeren Kristian Dahl
Se opptak samtalen

Infotainment med Norges mest kjente fastlege
Jørgen Skavlan - fastlege, foredragsholder og debattant.
Se opptak

Avsluttende refleksjoner – Hvordan få til samordning på toppen?
Finansråd Hans Henrik Scheel, departementsråd Eivind Dale og DFØ-direktør Hilde Singsaas
Se opptak

Kontaktinfo

Send e-post til kurs@dfo.no.

Fant du det du lette etter?