Styringskonferansen 2019

Oslo Kongressenter Folkets hus, Youngs gate 21, 0181 Oslo

Styringskonferansen er den største fagkonferansen for styring i staten.

Tema for Styringskonferansen 2019: Virker det?

I årene framover må forvaltningen være forberedt på å få til mer for mindre.

På styringskonferansen spør vi hvordan vi kan sørge for at tiltakene staten bruker penger på faktisk virker i tråd med hensikten. Hva slags informasjon trenger vi for å svare på dette, og hva er godt nok?

Fagfolk og beslutningstakere fra inn- og utland skal diskutere hvordan forvaltningen i praksis kan møte behovet for tilstrekkelig styringsinformasjon om hva som virker og ikke.

Foreløpig program

Vi jobber fortsatt med programmet, og det vil komme flere innlegg og tidspunkt etter hvert.

Åpning

Direktør for DFØ, Hilde Singsaas, ønsker velkommen.

Finansminister Siv Jensen reflekterer over dagens tema og deler ut Bedre stat-prisen 2019.

Kontroll eller læring?

Går kontroll på bekostning av læring? Eller kan vi få til begge deler?

Årets hovedtaler er Jerry Z. Muller, professor i historie ved the History Department of the Catholic University of America. I boken The Tyranny of Metrics forklarer Muller vår tids hang til å måle og telle, og hvordan forventningen om å kvantifisere fører til pervertert adferd og distraherer oss fra det som virkelig betyr noe.

Evalueringer, tilsyn og revisjoner er viktige kilder til kontroll og læring. For å reflektere rundt dette temaet kommer Signy Vabo, professor i statsvitenskap ved UiO, og Per Øyvind Bastøe, evalueringsdirektør i Norad.

Vi avslutter økten med en samtale om hvordan målinger og data påvirker styring og ledelse av statlige virksomheter. Her får du møte Joakim Lystad, tidligere direktør for NAV og Mattilsynet, Aslak Sira Myhre, direktør for Nasjonalbiblioteket og Frode Forfang, direktør for Utlendingsdirektoratet.

Hva er nyttig styringsinformasjon?

Hvordan vet vi om tiltak har ønsket effekt? Og hvordan kan vi jobbe systematisk med kunnskapsbasert styring i offentlig forvaltning?

Avdelingsdirektør Wibecke Høgsveen i DFØ gir et faglig blikk på hva som er styringsinformasjon og hvordan bruke denne innsikten til å forbedre styringen.

Nederland løftes ofte frem som et foregangsland innenfor statlig styring, og jobber systematisk med å utarbeide gode beslutningsgrunnlag. De gjennomfører jevnlige budsjettgjennomganger og evalueringer for å vurdere om virkemidlene innenfor et område er effektive og har ønsket effekt. Meeke van den Heuvel - de Grooth vil dele erfaringer fra Finansdepartementet i Nederland.

Embetsverkets ansvar for å sikre forsvarlige beslutningsgrunnlag kommer ofte under press i møte med politikken. Tidligere politiker, Bjarne Håkon Hanssen, og tidligere departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Kari Lande Hasle, diskuterer hva embetsverk og politikere vektlegger når beslutninger skal tas.

Hva innebærer det å styre etter effekter?

Statlige virksomheter må regne med strammere budsjetter i årene framover, samtidig som forventningene til offentlige tjenester forblir høye. Hvordan kan styring etter effekter bidra til mer effektiv ressursbruk? Og hvordan får vi det til i praksis?

Forfatter og redaktør for boka Strategi og styring med effekt, Per Nicolaj Bukh, reflekterer over hva det vil si å innrette styring etter effekter og gir innblikk i danske erfaringer.

Skattetaten vil gi et innblikk i det tverretatlige samarbeidet knyttet til Arbeidslivskriminalitet. Samarbeidet er etablert for å forebygge, dele kunnskap og bekjempe arbeidslivskriminalitet. Den felles styringsmodellen for arbeidslivskriminalitetssamarbeidet bidrar til at etatenes samlede kunnskap og virkemidler gir best mulig effekt. Hvordan får de det til i praksis?

Avslutning

Psykiater, forfatter og skribent Finn Skårderud har engasjert seg i menneskers behov for å måle og kontrollere. Han skrev blant annet om boka til Muller, The Tyranny of Metrics: «Å telle virkeligheten kan gi en opplevelse av kontroll og oversikt. Men er tellingen er i ferd med å ta av. Det teller mest det som kan telles. Da blir tellingen et bedrag».

Pris

1200 kroner per deltaker. Dette inkluderer lunsj og enkel bevertning etter programmet.

Meld på
Fant du det du lette etter?