Sosialt ansvar: Åpenhetsloven - hva betyr dette for anskaffelser? -

Opptak fra webinaret

Om arrangementet

10. juni i år ble åpenhetsloven ble vedtatt av Stortinget. Hvordan vil dette påvirke kontraktsoppfølging av offentlige kontrakter? Hva regulerer loven og hvordan virker loven sammen med krav DFØ anbefaler å stille i anskaffelser av høyrisikoprodukter?  

I dette webinaret ble det presentert et prioriteringsverktøy som skal hjelpe virksomheter med hvordan best gå frem for å følge opp avtaler hvor det er risiko for brudd på menneskerettigheter.  

DFØ har også oppdatert vårt etiske kontraktsvilkår til å omfatte hele OECD-hjulet for aktsomhetsvurderinger. Under webinaret ble det gått gjennom hva som er nytt, og snakket om når dere i tillegg bør bruke etiske kvalifikasjonskrav og andre etiske krav.

Det ble satt av god tid til spørsmål og diskusjon.

Målgruppe

Offentlige innkjøpere, innkjøpsledere, miljørådgivere, beslutningstagere og leverandører til det offentlige.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle forkunnskaper nødvendig, men vi anbefaler vår veileder og e-læringskurs «Kom i gang med grønne anskaffelser» og Sosialt ansvar - menneskerettigheter i anskaffelser - Anskaffelser.no.

Program

  • 09.00 – 09.05: Velkommen ved Jenny Ählström, DFØ
  • 09:05 – 09:25: Åpenhetsloven og rettsutviklingen knyttet til ansvarlig næringsliv i Norge og EU v/ fagdirektør Kristel Manal Tonstad, Norges OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv.
  • 09:25 – 09:45: Sivilsamfunn og ansvarlig næringsliv– hvordan FIVH har vært initial pådriver for å få åpenhetsloven på plass v/ fagrådgiver Carin Leffler, Framtiden i våre hender.
  • 09:45 – 09:55: Hvordan forenkles etterprøving av leverandørenes ivaretakelse av menneskerettigheter i leverandørkjeden av åpenhetsloven? v/ jurist og seniorrådgiver Elisabeth Sandnes, DFØ
  • 09:55 – 10:05: Presentasjon av DFØs nye risikoverktøy for anskaffelser med høy risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter v/ seniorrådgiver Jenny Ählström, DFØ.
  • 10:05 – 10:30: Spørsmål og diskusjon.

Kontaktpersoner

  • Har du praktiske spørsmål om arrangementet, ta kontakt med DFØs kurssenter på e-post: kurs [at] dfo.no, telefon: 400 07 997 - sentralbordet.
  • Har du spørsmål om det faglige innholdet, ta kontakt med Miriam Odden, miriam.odden [at] dfo.no
Sted

Digitalt
Norge

Dato
28. sep. 2021 kl. 09.0010.30
Påmeldingsfrist

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord