Nettverk for regelverksforvaltning inviterer til fagseminar

Om fagseminaret 

Hva kan påvirke og forklare hvorfor regelverk etterleves, eller ikke? I dette seminaret setter vi søkelys på ulike forhold av betydning for etterlevelse. Hva sier faglitteraturen om dette? Hva betyr lovlydighetskultur for lovhåndhevelse? Hvilke erfaringer har vi når det gjelder etterlevelse av hvitvaskingsloven? Og hvordan kan vi gjennom adferdsinnsikt dulte skattepliktige til å bedre sin etterlevelse? Nettverket har som formål å bedre reguleringspraksis. Hensikten med fagseminaret er å møtes for å dele erfaringer, få inspirasjon og ny kunnskap samt å diskutere tema på tvers av fagfelt, virksomheter og sektorer.

Les mer om nettverket og meld deg gjerne inn slik at du får informasjon om det neste fagseminaret.  

Hvem kan delta? 

Ansatte i statlige virksomheter som arbeider med regulering i en eller annen form (utvikling, etterlevelse mv.) - som lover, forskrifter, instrukser, retningslinjer, standarder, interne bestemmelser og lignende. 

Program

09.15–09.25 - Åpning, velkommen og kort introduksjon

Thomas Hol Fosse, Sjef Forsvarets avdeling for regelverk og dokumentasjonsforvaltning/ PhD-kandidat Forsvarets høgskole/Universitetet i Bergen (medlem av styringsgruppen for nettverk for regelverksforvaltning)

09.25–09.45 - Faktorer som påvirker regelverksetterlevelse. Glimt fra reguleringsforskningen.

Jacob Kringen, utredningsleder i Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap og førsteamanuensis II ved Universitetet i Stavanger (medlem av styringsgruppen for nettverk for regelverksforvaltning)

09.45–10.05 - Lovlydighetskultur og virkemiddelbruk

Professor Stig S. Gezelius, Universitetet i Sørøst-Norge

10.05–10.20 - Pause

10.20–10.40 - Etterlevelse av hvitvaskingslovens krav

Anne Marthe Bjønness, Høgskolelektor ved Politihøgskolen og PhD-kandidat ved Norges handelshøyskole

10.40–11.00 - Adferdsøkonomi og dulting (nudging) som virkemidler

Silje Undahl, Skattedirektoratets adferdsteam

11.00–11.30 - Lunsj

11.30-12.00 - Panel – spørsmål og diskusjon

Kristine Langkaas, leder for Juridisk stab i Politidirektoratet leder diskusjonen (medlem av styringsgruppen for nettverk for regelverksforvaltning)

Om foredragsholderne og innleggene 

Jacob Kringen er utredningsleder i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og førsteamanuensis II ved Universitetet i Stavanger. Han er utdannet samfunnsviter (cand.polit.) med PhD i risikoregulering fra Universitetet i Oslo.  

Om innlegget: Ulike modeller og forståelser har dominert forskningen om etterlevelse (compliance). Innlegget vil gi et raskt overblikk, med vekt på organisasjoners etterlevelsesadferd. Sentrale faktorer i denne sammenhengen er knyttet til motivasjon, kapasitet, omgivelser og offentlig tilsyn/kontroll.  

Stig S. Gezelius er professor i sosiologi ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han har i mange år forsket på etterlevelse i næringslivet, spesielt primærnæringene. Han er særlig opptatt av de kulturelle betingelsene for offentlig styring. 

Om innlegget: Lovlydighetsmotivasjon er ofte knyttet til opplevelsen av at man gjør noe galt når man bryter loven. Denne opplevelsen har med sivile moraloppfatninger å gjøre, og disse moraloppfatningene varierer mellom ulike land og kulturer. Også lovhåndhevelsens virkninger avhenger av samsvar mellom sivile moraloppfatninger og tilsynspraksis. Foredraget gir en kortfattet innføring i forskningsfunn om norsk lovlydighetskultur og om betingelser for hensiktsmessig lovhåndhevelse under norske forhold. 

Anne Marthe Bjønness er høgskolelektor ved Politihøgskolen og PhD-kandidat ved Norges handelshøyskole. Hun underviser i etterforskning av økonomisk kriminalitet på Etter- og videreutdanningsavdelingen ved PHS. Hun er utdannet siviløkonom og MSc i økonomi og holder for tiden på med en PhD i Law & Economics ved Norges handelshøyskole i Bergen. Hun forsker på rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven og de praktiske compliance-dilemmaene de står i når det gjelder å etterleve hvitvaskingslovens krav. 

Om innlegget: Rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven (f.eks. banker, regnskapsførere og advokater) er pålagt å forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering. De rapporteringspliktige er pålagt å sende melding til Økokrim ved mistanke om befatning med mistenkelig transaksjon (MT-melding). Men etterlever de rapporteringspliktige loven etter intensjonen? Hvorfor/hvorfor ikke? Til syvende og sist: Er de rapporteringspliktige portvoktere til det finansielle system, eller er de profesjonelle tilretteleggere for hvitvasking? Med utgangspunkt i sitt pågående forskningsprosjekt, vil Bjønness ta for seg disse spørsmålene i lys av både teori og praksis.  

Silje Jenny Undahl begynte som Skatteetatens første adferdsøkonom i 2015. Skatteetaten har i dag det fremste fagmiljøet på adferdsøkonomi i offentlig sektor, hvor Undahl koordinerer et fagmiljø med 10 adferdsøkonomer i Skatteetaten. 

Om innlegget: Adferdsinnsikt er i vinden som aldri før. Her i Norge jobber mange offentlige etater med å bedre sin forståelse for brukernes behov. Både tidligere statsminister Cameron i Storbritannina og tidligere president Obama i USA har etablert egne Nudge Units som arbeider med adferdsinnsikt for å levere smartere, og mer effektive offentlige tjenester. I dette foredraget vil du lære mer om adferdsteori og adferdsøkonom Silje Jenny Undahl vil fortelle deg om hvordan kognitive begrensninger og irrasjonalitet, på underfundige måter kan påvirke din etterlevelse. Med praktiske eksempler vil hun vise hvordan Skatteeetaten dulter de skattepliktige for å bedre deres etterlevelse. 

Praktisk informasjon 

Seminaret starter med registrering og kaffe fra kl. 08.45. Det faglige innholdet starter kl. 09.15. Seminaret holdes i DFØ Oslo sine nye lokaler på Økern Portal. Seminaret blir ikke tatt opp på video.  

Offentlig kommunikasjon 

T-bane 5 fra sentrum i retning øst, merket med "Vestli". Gå av på Økern stasjon. Det ra ca. 3 minutter å gå til Økern Portal. Finn riktig inngang ved å gå gjennom portalen og inn i paviljongen i midten, merket med Økern Portal. Ta trappen hele veien opp, gå ut oppe og ta til høyre, til DFØs inngang C som er i 3. etg. hvor seminaret holdes.  

Se hvor Økern Portal ligger på kartet. 

Offentlig kommunikasjon - Økern Portal (okernportal.no) 

Pris 

Arrangementet er gratis. 

Sted

DFØ Oslo - Økern Portal - Inngang C
Lørenfaret 1
0585 Oslo
Norge

Dato
30. mai. 2022 kl. 09.1512.00
Påmeldingsfrist
Kontaktperson fag
Hilde Kyrkjebø
hilde.kyrkjebo@dfo.no

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord