Miniseminar: Erfaringsdeling – Hvordan rigge virksomhetens styringssystem for å oppfylle instruks og tildelingsbrev?

Oslo, Paleet, Karl Johans gate 37 B, Oslo

Påmeldingsfristen er 15. januar 2019 kl. 12.00. Registrering og enkel servering fra kl. 08.30.

Om seminaret

På dette seminaret retter vi oppmerksomheten mot arbeidet med å ta ned mål, styringsparametere og andre forutsetninger og krav fra tildelingsbrevet inn i virksomhetens interne styring. Vi vil diskutere og dele erfaringer om noen vanlige utfordringer og mulige løsningsalternativer for å få til en mer systematisk og kunnskapsbasert styring og kontroll.

Hvem kan delta?

Kurset er rettet mot ledere og medarbeidere i statlige virksomheter, ikke i departementer, som har en rolle i virksomhetens interne styring.

Anbefalte forkunnskaper

Seminaret forutsetter erfaring fra virksomhetsstyring og forståelse for etatsstyring. Dette er et workshop-basert seminar der vi ønsker at du deltar aktivt i samtale og diskusjon rundt tematikken. Vi anbefaler derfor at du på forhånd reflekterer rundt:

 • eget departements innretning på mål, styringsparametere og rapporteringskrav i TB
 • virksomhetens interne styrings- og kontrollsystemer, prosesser og involvering
 • hvilke utfordringer og/eller fordeler det er i virksomhetsstyringen knyttet til føringer fra departementet og til andre forhold med vekt på gode grep som kan deles med andre
 • sammenhengen mellom kunnskapsbygging over tid (inkl FoU) i virksomheten om ressursbruk, effekter, måloppnåelse og rapportering til departementet

Innhold

 • Innledning fra DFØ om innretning på arbeidet med interne styringen – systemer for styring og kontroll og systematisk bruk av styringsinformasjon.
 • Innlegg fra to statlige virksomheter om
  • arbeidet med mål, styringsparametere og resultatkrav fra tildelingsbrevet og interne prioriteringer i egen virksomhetsstyring
  • erfaringer med prosjekter og annet arbeid for å utvikle den interne styringen og legge grunnlag for en bedre styringsdialog
 • Diskusjon og refleksjon i grupper og plenum.

Pris

Seminaret er gratis.

Kontakt

Har du praktiske spørsmål om kurset, ta kontakt med:

 • DFØs kurssenter (e-post: kurs@dfo.no, telefon: 400 07 997)

Har du spørsmål om kursinnholdet, ta kontakt med:

Meld på
Fant du det du lette etter?