Mål- og resultatstyring i virksomhetsstyringen

Oslo, Paleet, Karl Johans gate 37 B, Oslo

Kurset er utsatt til 30. januar. Påmeldte deltakere blir kontaktet direkte og får fortrinnsrett til påmelding til nytt arrangement fram til 28. november.

Om kurset 

Kurset er et praktisk og grunnleggende kurs om hva mål- og resultatstyring er, og hvordan dette prinsippet kan praktiseres på en god måte i virksomhetsstyringen. Vi legger spesielt vekt på hvordan resultatkjeden kan benyttes som verktøy i planleggingsfasen. 

Hvem kan delta?

Kurset er rettet mot ledere og medarbeidere som arbeider med mål- og resultatstyring i statlige virksomheter og departementer i fagavdelinger eller stab og støttefunksjoner.

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskap om økonomiregelverket er en fordel, og det er fint om du har arbeidet med temaene som berøres.

Innhold

Det blir praktiske eksempler og gode tips samt noe praktisering i grupper.

  • mål- og resultatstyring – et overordnet styringsprinsipp i staten
  • mål på ulike nivå med resultatkjeden som verktøy
  • målgrupper og brukere – som utgangspunkt i virksomhetsstyringen
  • mål, målformuleringer og målstrukturer i virksomhetsstyringen
  • planlegge for resultatoppfølging– inkludert valg av styringsparametere og evaluering
  • eksempler og gruppearbeid

Pris

Kurset er gratis.

Kontakt

Har du praktiske spørsmål om kurset, ta kontakt med DFØs kurssenter (e-post: kurs@dfo.no, telefon: 400 07 997)

Har du spørsmål om kursinnholdet, ta kontakt med:

Fant du det du lette etter?