Lansering av resultatene fra statsansatteundersøkelsen 2021

Lansering av resultatene fra statsansatteundersøkelsen 2021

Mandag 14. mars ble resultatene fra statsansatteundersøkelsen 2021 offentliggjort. Undersøkelsen har blitt gjennomført hvert tredje år siden 2007, og utgjør et viktig kunnskapsgrunnlag for å videreutvikle statens sentrale arbeidsgiverpolitikk. Den ble sist sendt ut i oktober 2021. I alt deltok 4 136 medarbeidere og 769 ledere.

DFØ har, på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD), gjennomført statsansattundersøkelsen 2021. På lanseringen overrakte DFØ resultatene til statssekretær Gunn Karin Gjul i KDD, og redegjorde overordnet for de viktigste funnene. Deretter presenterte DFØ hovedfunnene fra undersøkelsen og avslutningsvis var det en samtale mellom forskere og arbeidsgivere.

Se opptak fra lanseringen

Resultatene fra undersøkelsen

Statsansatteundersøkelsen 2021 har kartlagt mange av de samme temaene som ble kartlagt i 2018-undersøkelsen. I møtet viser DFØ hvordan statsansatte opplever jobbengasjement og gjennomføringsevne, og trekker frem temaer som gir et bilde av hvordan statsansatte opplever egen arbeidssituasjon. Resultatene blir lansert som egne temahefter som går mer i dybden om blant annet ledelse, kompetanse, digitalisering, endring og ny arbeidshverdag. Se resultatene fra  2021.

Målgruppe

HR-ledere og toppledere i staten, arbeidsgivere og tillitsvalgte. Andre som har interesse av statsansatteundersøkelsen og statlig arbeidsgiverpolitikk er velkommen til å delta.

Program

9.00: Velkommen 
9.05: Overrekkelse av statsansatteundersøkelsen - Statssekretær Gunn Karin Gjul i KDD får overlevert undersøkelsen fra DFØ
9.15: Presentasjon av hovedfunn - v/Simen Hustad, DFØ
9.35: Hva sier resultatene om statsansattes hverdag? - En samtale mellom forskere og arbeidsgivere.
9.55: Avslutning

Kontaktperson 

Har du spørsmål om arrangementet, ta kontakt med: Klaus Breivik på e-post klaus.breivik [at] dfo.no

Sted

Norge

Dato
14. mar. 2022 kl. 09.0010.00
Påmeldingsfrist

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord