Kundeforum 2018

Clarion Hotel & Congress Trondheim, Brattørkaia 1, 7010 Trondheim

Vi starter kl. 09.00 med registrering, og kl. 10.00 med selve programmet. Vi avslutter 18. oktober senest kl. 15.00

Onsdag 17. oktober

10.00 Åpning av Kundeforum 2018
Hilde Singsaas, direktør i DFØ

10.30 Hva er nytt og hva er under utvikling?

Gøril Aune, avdelingsdirektør for regnskapsavdelingen og Bjørn Sæstad, avdelingsdirektør for lønnsavdelingen

11.00 Pause


11.20 Erfaringsforum tre paralleller

 • Erfaringsforum for ledere
  Erfaringsdeling mellom ledere og dialog med ledelsen i DFØ. Direktoratet har ny strategi. Hva betyr det for kundene? Og hvilke råd har kundene til oss når vi skal realisere de strategiske satsingsområdene?
 • Erfaringsforum for lønnskunder
  Digitalisering i NAV – digital inntektsmelding og endringer i regelverket skal gi enklere og digitalisert arbeidsflyt. Hvilke endringer gjør DFØ for at digitaliseringen skal komme kundene til gode?
 • Erfaringsforum for regnskapskunder
  Regnskapsmedarbeidere og controllere deler erfaringer om god kvalitet i regnskapet, bruk av Økonomiinfo og behov for kurs og kompetansetiltak.

12.55 Lunsj

13.55 Foredragstorg

Sett sammen ditt eget program med inntil 4 ulike 15-minutters miniforedrag. Du trenger ikke melde deg på. Se skjerm for detaljer.

15.35 Digitalisering handler ikke bare om teknologi

Geir Arne Olsen, leder for området offentlig sektor i EVRY

16.05 Endringer i forvaltningen
Jan Hjelle, ekspedisjonssjef i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

16.50 Oppsummering

18.00 Aperitiff og middag

Torsdag 18. oktober

09.00 Velkommen til Kundeforums andre dag

09.15 Informasjonssikkerhet og GDPR
Heidi Jakobsen, seksjonssjef i seksjon for plan og styring i DFØ

09.45 Personvern i samarbeid med våre leverandører, hvem gjør hva?
Kristin Lyng, seniorrådgiver i Skattetaten

10.05 Kvoteappen – lett å gjøre rett
Pål Hellesylt, avdelingsdirektør i Tolletaten
Tolletaten vant Bedre stat-prisen 2018

10.35 Pause

10.55 Parallellsesjoner

 • Parallell ledere
  Hva koster det? Bruk av periodisert kostnadsinformasjon i styring.
 • Parallell regnskap
  Har du effektiv bruk av ressursene i din virksomhet? Bedre økonomisk styring med tidregistrering og oppfølging med prosjektstyring
 • Parallell lønn
  - Endringer etter lønnsoppgjøret 2018
  - Endringer i ferieoppgjør for statsansatte

11.45 Lunsj, med utsjekking

12.45 Parallellsesjoner

 • Parallell ledere
  Utredningsinstruksen. Gode beslutningsgrunnlag i en omskiftelig tid.
 • Parallell regnskap
  Digitalisering i regnskapsavdelingen.
 • Parallell lønn
  Brukervennlige og innovative lønnstjenester. Ny teknologi og arbeidsform.

13.30 Pause

13.50 Motivasjonsforedrag
Rune Semundseth

14.40 Takk for nå!
Hilde Singsaas, direktør i DFØ

Buss

Det vil bli satt opp busser fra hotellet til Værnes flyplass når konferansen er over 18. oktober. Busselskapet er Unibuss/Værnesekspressen, og vi anbefaler deltakerne på Kundeforum å benytte Unibuss/Værnesekspressen ved ankomst også. Holdeplass A7 på Værnes. Ved ankomst går du av bussen på Clarion Congress. Kjøp tur/returbillett ved ombordstigning eller på selskapets nettsider på forhånd. Da unngår vi kø og forsinkelser når 450 mennesker skal tilbake til flyplassen.

Kontakt

Send spørsmål om Kundeforum til kundeforum@dfo.no.

Fant du det du lette etter?