Innkjøpsledernettverk: status fra anskaffelsesundersøkelsen - sånn kan du bruke resultatene i din virksomhet

Om arrangementet

På denne digitale samlingen i innkjøpsledernettverket skal vi se nærmere på resultatene fra den ferske anskaffelsesundersøkelsen 2022. Undersøkelsen gir oss et unikt innblikk i status og utvikling på anskaffelsesområdet.

Ved å dykke ned i resultatene kan vi si noe om hvordan innkjøp i Norge er organisert, styres og ledes, og status på viktige områder som bærekraft, digitalisering og innovasjon. Prosjektleder for anskaffelsesundersøkelsen, Malin Elisabeth Tvedt Hogstad, tar oss gjennom høydepunktene fra undersøkelsen, og vi diskuterer hva som er de største trendene, hva som er drivere og barrierer for en god anskaffelsesfunksjon.

De som har svart på undersøkelsen, får tilgang til et dashboard som kan brukes for å sammenligne resultatene med andre virksomheter. Vi tar en gjennomgang av dashboard-verktøyet, og deler erfaringer om hvordan dataene kan brukes som utgangspunkt for å utvikle innkjøpsfunksjonen. Vi legger opp til gode diskusjoner og erfaringsutveksling.

Anskaffelsesundersøkelsen er en den viktigste undersøkelsen som gjøres på anskaffelsesområdet. Den sendes ut til alle statlige virksomheter, kommuner og fylkeskommuner og offentlige foretak og selskap.

Lenke til Teams-møtet sendes ut dagen før arrangementet. Vi anbefaler at du kobler deg på 08.50 så vi er klare for oppstart 09.00.

Hvem kan delta?

Innkjøpsledernettverket er tilpasset deg som er leder for anskaffelser i kommunal eller offentlig virksomhet, eller som jobber med lederstøtte på anskaffelsesområdet.

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel om du har grunnleggende kunnskap om styring av anskaffelser gjennom anskaffelsesstrategi, organisering og internkontroll, samt mål og resultatstyring.  

Om innkjøpsledernettverket

Innkjøpsledernettverket er en arena der offentlige innkjøpsledere kan dele erfaringer og styrke sin kunnskap om hva det vil si å være leder innen innkjøpsfaget. Temaer som tas opp er:

  • strategisk ledelse av offentlige anskaffelser
  • effektivisering og gevinstrealisering gjennom kontraktsoppfølging
  • ledelse, endringsledelse og styring
  • organisering og systematisk kompetansebygging

Pris

Deltakelse i innkjøpsledernettverket er gratis.

Sted

Digitalt
Norge

Dato
16. jun. 2022 kl. 09.0011.00
Påmeldingsfrist
Kontaktperson fag
Siv Helen Gjerstad
Siv.gjerstad@dfo.no

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord