Innkjøpsledernettverk: Lær av de beste - Innovasjon og leverandørutvikling

Om arrangementet

På denne digitale samlingen i innkjøpsledernettverket presenterer NAV sine erfaringer med en innkjøpspraksis som skal fremme innovasjon. Mange kommuner og statlige virksomheter har ambisjoner om å legge til rette for innovasjon når de gjør anskaffelser. De fleste kjenner på at dette kan være krevende å gjennomføre i praksis. NAV har arbeidet systematisk med leverandørutvikling og benytter anskaffelsesprosesser og avtaler som legger til rette for innovasjon. De har blant annet aktiv bruk av markedsdialog for å utvikle og opprettholde et konkurransedyktig leverandørmarked. De har også høy grad av samarbeid med innovasjonsmiljøer for å legge til rette for anskaffelser av bedre tjenester. NAV deler disse og andre erfaringer med oss. Etter presentasjonen blir det en runde med spørsmål og oppsummering i plenum.

Dette er det fjerde møtet i møteserien vi har kalt «Lær av de beste». I hvert av møtene i serien møter vi en eller flere av virksomhetene fra DFØs benchmarkprosjekt, som deler av sine erfaringer. DFØ gjennomførte i 2020-2021 et benchmarkprosjekt, der 10 større, statlige virksomheter deltok. Virksomhetene ble sammenlignet med den hensikt å identifisere et effektiviseringspotensial innenfor fem ulike dimensjoner:

  • Styring og etterlevelse
  • Bærekraft og samfunnsansvar
  • Kostnadsbesparelser
  • Prosesseffektivisering og digitalisering
  • Innovasjon og leverandørutvikling

Målet var blant annet å realisere gevinster for de deltakende virksomhetene, etablere et system for flerårig benchmarking og bidra til læring og kontinuerlig forbedring for virksomhetene.

Det var også et mål at store, offentlige innkjøpere blir motor for å spre kunnskap og utvikle kompetanse til resten av innkjøpsnorge. DFØ legger i høst opp til at flere kan lære av de erfaringene virksomhetene har fått gjennom prosjektet og sammenligningen med andre, der innlederne presenterer sine erfaringer fra hver av de fem dimensjonene.

Hvem kan delta?

Innkjøpsledernettverket er tilpasset deg som er leder for anskaffelser i kommunal eller offentlig virksomhet, eller som jobber med lederstøtte på anskaffelsesområdet.

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel om du har grunnleggende kunnskap om styring av anskaffelser gjennom anskaffelsesstrategi, organisering og internkontroll, samt mål og resultatstyring. 

Om innkjøpsledernettverket

Innkjøpsledernettverket er en arena der offentlige innkjøpsledere kan dele erfaringer og styrke sin kunnskap om hva det vil si å være leder innen innkjøpsfaget. Temaer som tas opp er:

  • strategisk ledelse av offentlige anskaffelser
  • effektivisering og gevinstrealisering gjennom kontraktsoppfølging
  • ledelse, endringsledelse og styring
  • organisering og systematisk kompetansebygging

Praktisk informasjon

Dette er det fjerde møtet i møteserien. Lenke til Teams-møtet sendes ut arbeidsdagen før arrangementet. Vi anbefaler at du kobler deg på 10.50 så vi er klare for oppstart 11.00.

Pris

Deltakelse i innkjøpsledernettverket er gratis.

Sted

Digitalt
Norge

Dato
12. des. 2022 kl. 11.0012.00
Påmeldingsfrist
Kontaktperson fag
Christian S. Johansen
christiansaelemyr.johansen@dfo.no

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord