Innkjøpsledernettverk: Lær av de beste - Bærekraft og samfunnsansvar

Om arrangementet

På denne digitale samlingen i innkjøpsledernettverket skal Nye Veier dele sine erfaringer med ivaretakelse av samfunnsansvar i anskaffelser. Mange kommuner og statlige virksomheter har høye ambisjoner om å ta samfunnsansvar, men synes det er krevende å jobbe med i praksis. Nye Veier ligger langt fremme i arbeidet med både mål og tiltak for ivaretakelse av samfunnsansvar gjennom anskaffelser.  De har klare og tallfestede mål for samfunnsansvar, som er forankret i både virksomhetens strategi og FNs bærekraftsmål. Hvordan har de utformet målene sine, og hvordan jobber de med å følge dem opp? Hvordan er ansvaret for samfunnsansvar fordelt, og hvordan jobber de med rapportering i praksis? Dette er noe av det du får høre mer om fra Nye Veier. Etter presentasjonen blir det en runde med spørsmål og oppsummering i plenum.

DFØ gjennomførte i 2020-2021 et benchmarkprosjekt, der 10 større, statlige virksomheter deltok. Virksomhetene ble sammenlignet med den hensikt å identifisere et effektiviseringspotensial innenfor fem ulike dimensjoner:

  • Styring og etterlevelse
  • Bærekraft og samfunnsansvar
  • Kostnadsbesparelser
  • Prosesseffektivisering og digitalisering
  • Innovasjon og leverandørutvikling

Målet var blant annet å realisere gevinster for de deltakende virksomhetene, etablere et system for flerårig benchmarking og bidra til læring og kontinuerlig forbedring for virksomhetene.

Det var også et mål at store, offentlige innkjøpere blir motor for å spre kunnskap og utvikle kompetanse til resten av innkjøpsnorge. DFØ legger i høst opp til at flere kan lære av de erfaringene virksomhetene har fått gjennom prosjektet og sammenligningen med andre. Vi inviterer derfor til en møterekke der 1-2 virksomheter presenterer sine erfaringer fra hver av de fem dimensjonene.

Hvem kan delta?

Innkjøpsledernettverket er tilpasset deg som er leder for anskaffelser i kommunal eller offentlig virksomhet, eller som jobber med lederstøtte på anskaffelsesområdet.

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel om du har grunnleggende kunnskap om styring av anskaffelser gjennom anskaffelsesstrategi, organisering og internkontroll, samt mål og resultatstyring. 

Om innkjøpsledernettverket

Innkjøpsledernettverket er en arena der offentlige innkjøpsledere kan dele erfaringer og styrke sin kunnskap om hva det vil si å være leder innen innkjøpsfaget. Temaer som tas opp er:

  • strategisk ledelse av offentlige anskaffelser
  • effektivisering og gevinstrealisering gjennom kontraktsoppfølging
  • ledelse, endringsledelse og styring
  • organisering og systematisk kompetansebygging

Praktisk informasjon

Dette er andre møte i møteserien. Lenke til Teams-møtet sendes ut dagen før arrangementet. Vi anbefaler at du kobler deg på 08.50 så vi er klare for oppstart 09.00.

Pris

Deltakelse i innkjøpsledernettverket er gratis.

Sted

Digitalt
Norge

Dato
28. okt. 2022 kl. 09.0010.00
Påmeldingsfrist
Kontaktperson fag
Christian S. Johansen
christiansaelemyr.johansen@dfo.no

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord