Innføringskurs i tilskudd

Oslo, Paleet, Karl Johans gate 37 B, Oslo

Påmeldingsfristen er 7. februar 2019 kl. 12.00.

Om kurset

Kurset gir deg økt kunnskap om og oversikt over økonomiregelverkets bestemmelser om utforming og forvaltning av tilskuddsordninger i staten. Kurset gir deg også en innføring i hvordan forvaltningsloven og utredningsinstruksen setter viktige rammer for arbeidet med tilskudd.

Hvem kan delta?

Kurset er rettet mot medarbeidere i statlige virksomheter og departementer som arbeider med utforming og forvaltning av tilskuddsordninger, eller som har ansvaret for slike ordninger.

Anbefalte forkunnskaper

Dette er et innføringskurs og krever ingen spesielle forkunnskaper.

Vi anbefaler at du før kurset setter deg inn i Reglement for økonomistyring i staten.

Innhold

Kurset bygger på økonomiregelverkets bestemmelser om utforming og forvaltning av tilskuddsordninger (bestemmelsene kapittel 6).

Tema

 • Utredningsinstruksen
 • Utarbeidelse av en tilskuddsordning
  • Utforming av en tilskuddsordning
  • Presentasjon for Stortinget
  • Fastsettelse av regelverk eller forskrift
  • Etablering av forvaltningsorganisasjon
 • Tilskuddsforvaltning

Pris

Kurset er gratis.

Kontakt

Har du praktiske spørsmål om kurset, ta kontakt med DFØs kurssenter (e-post: kurs@dfo.no, telefon: 400 07 997)

Har du spørsmål om kursinnholdet, ta kontakt med

Meld på
Fant du det du lette etter?