Innføringskurs i regnskap for nettobudsjetterte virksomheter

Oslo, Paleet, Karl Johans gate 37 B, Oslo

Påmeldingsfristen er 4. april 2019 kl. 09.00.

Om kurset 

Kurset gir deg en innføring i reglene om regnskap for nettobudsjetterte virksomheter, inkludert en oversikt over hovedreglene i SRS. Du får blant annet en innføring i utarbeidelse av årsregnskapet, det vil si utarbeidelse av bevilgningsrapportering og virksomhetsregnskap etter SRS.

Hvem kan delta?

Kurset retter seg mot økonomi- og regnskapsansvarlige og regnskapsmedarbeidere. 

Anbefalte forkunnskaper

Du bør ha grunnleggende kunnskaper om regnskapsføring fra studier eller relevant erfaring. 

Tema

  • statens konsernsystemer for budsjett og regnskap og betalingsformidling 
  • regnskapsplikt og kontoplaner i staten 
  • regnskapsrapportering 
  • årsregnskap, herunder utarbeidelse og presentasjon av virksomhetsregnskap etter SRS 
  • bokføring og oppbevaring 
  • transaksjonskontroller, fullmakter og avstemminger

Pris 

Kurset er gratis.

Kontakt 

Har du praktiske spørsmål om kurset, ta kontakt med DFØs kurssenter (e-post: kurs@dfo.no, telefon: 400 07 997)

Har du spørsmål om kursinnholdet, ta kontakt med:

Meld på
Fant du det du lette etter?