Innføringskurs i de statlige regnskapsstandardene (SRS) for bruttobudsjetterte virksomheter

Oslo, Paleet, Karl Johans gate 37 B, Oslo

Meld på

Påmeldingsfrist 12. oktober.

Om kurset 

Innføringskurset gir en oversikt over hovedreglene i SRS og en gjennomgang av et virksomhetsregnskap utarbeidet etter SRS med regnskapsoppstillinger og tilhørende noter. 

Formålet med SRS er blant annet å fremskaffe kostnadsinformasjon som kan kobles til virksomhetens ulike aktiviteter, tjenester og effekter. Informasjonen skal kunne brukes i virksomhetens interne styring og i departementenes styring av underliggende virksomheter. 

Hvem kan delta?

Kurset retter seg mot økonomi- og regnskapsansvarlige i tillegg til regnskapsmedarbeidere. 

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel om du har deltatt på innføringskurset i regnskap for bruttobudsjetterte virksomheter eller har tilsvarende kunnskaper om hovedbestemmelsene om regnskap i økonomiregelverket. Vi relaterer og bruker eksempler fra dette regelverket når vi snakker om innholdet i SRS. 

Pris

Kurset er gratis.

Kontakt

Har du praktiske spørsmål om kurset, ta kontakt med DFØs kurssenter (e-post: kurs@dfo.no, telefon: 400 07 997)

Har du spørsmål om kursinnholdet, ta kontakt med:

Meld på
Fant du det du lette etter?