Hvordan tilrettelegge for at mangfold blir en ressurs i staten?

Om webinaret

Innbyggere i Norge og brukere av offentlige tjenester kommer i alle farger og former. Derfor må staten tiltrekke seg og rekruttere en arbeidsstyrke som møter et stadig mer mangfoldig samfunn. Å legge til rette for mangfold handler om å anerkjenne forskjellighet, og sørge for at denne forskjelligheten kommer til nytte i samfunnet. Vi må jobbe systematisk og strategisk med å få til en mangfoldig og inkluderende arbeidsplass. På webinaret rettet vi derfor søkelyset på tilrettelegging for mangfold.

Målgruppe

Ledere med personalansvar og HR i staten og andre som er interesserte i temaene mangfold og inkludering.

Innhold

Hva mener vi når vi snakker om nedsatt funksjonsevne? Og er det slik at nedsatt funksjonsevne betyr det samme som nedsatt arbeidsevne? På webinaret møter du forsker Kaja Larsen Østerud  som vil gi oss innblikk i hva arbeidsgivere forventer at jobbsøkere informerer om når det gjelder sin nedsatte funksjonsevne.

Du vil få råd og tips om hvordan du som leder kan ta i bruk ordninger som lønnstilskudd og Traineeprogrammet i staten for å få en mer mangfoldig arbeidsplass.  Vi har også invitert NAV til å informere om ulike virkemidler og hvordan de kan bidra ved ansettelse av en bruker fra NAV.

Skal vi få til en mer inkluderende og mangfoldig arbeidsplass i staten må vi fortsette med å sette disse temaene på dagsorden. Ledere er en viktig aktør og eierskap hos ledere er en forutsetning for å få til inkludering og mangfold. Vi får høre to toppledere i staten og statens personaldirektør i samtale for å få frem deres perspektiver på hvordan tilrettelegge arbeidslivet, slik at mangfoldet blir en ressurs.

Lurer du på hvordan du åpner for mangfold i rekrutteringsprosessen? Eller hvilke grep du kan ta for å ikke la ubevisste holdninger og stereotypier påvirke rekrutteringen? Vi presenterer e-læringskurset i mangfoldsrekruttering og maler du kan bruke i din rekrutteringsprosess. Til slutt på webineret får du råd og konkrete tips fra Kimiya Sajjadi om hvordan du kan tiltrekke og markedsføre stillinger overfor personer med flerkulturell bakgrunn, og hvordan beholde dem i virksomheten.

Program med opptak og presentasjoner

Velkommen ved Sanja Kostovska Skaar, seniorrådgiver, DFØ

 

Å si fra om en funksjonsnedsettelse - Problemer, dilemmaer og utfordringer for jobbsøkere og arbeidsgivere ved Kaja Larsen Østerud, forsker i seksjon for helse- velferdsforskning i NOVA, OsloMet. Se presentasjon (PDF).

 

Lønnstilskudd i staten ved Anne-Kirsti Lunde, arbeidsgiverpolitisk avdeling, Kommunal- og distriktsdepartementet. Se presentasjon (PDF).   

 

Traineeprogrammet i staten for personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en – presentasjon av ordningen ved Ragnhild Aamodt Grønlie, seniorrådgiver, DFØ. Se presentasjon (PDF)

 

Hva kan NAV bidra med i det statlig inkluderingsarbeidet? ved Harald Norberg, seniorrådgiver, NAV. Se presentasjon (PDF)

 

Hvordan tilrettelegge for at mangfold blir en ressurs i staten?
Panelsamtale ledet av statens personaldirektør Gisle Norheim
Deltakere: Bjørn Erik Thon, likestillings- og diskrimineringsombud og Hans Christian Holte, arbeids- og velferdsdirektør.

 

Hvordan åpne for mangfold i rekrutteringsprosessen? – Bli kjent med e-læringskurset i mangfoldsrekruttering ved seniorrådgiver Sanja Kostovska Skaar, DFØ. Se presentasjon (PDF)

 

Hva kan du som leder gjøre for å rekruttere og beholde kandidater med flerkulturell bakgrunn? Ved Kimiya Sajjadi, Leder og grunnlegger av Big Enough Global
(ingen presentasjon eller opptak fra denne programposten)

Sted

Norge

Dato
08. nov. 2022 kl. 09.0011.00
Påmeldingsfrist

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord