Hvordan lykkes med digital transformasjon? Nytt utviklingsverktøy for ledergrupper

Presentasjon og opptak 

Introduksjon til digital transformasjon - et utviklingsverktøy for ledergrupper.pdf

DFØs øvrige tilbud til ledere.pdf 

Opptak fra webinaret:

Målgruppe

Ledere og HR i offentlig forvaltning
Andre med interesse for digital transformasjon

Om webinaret

Lurer du på hva som er forskjellen på digitalisering og digital transformasjon? Og hvordan dere kan nå samfunnsmålene på nye måter? Har dere lyst til å ta diskusjonene i ledergruppen i en ny retning? Da er det nye verktøyet vi har utviklet noe for deg og din ledergruppe.

Digital transformasjon handler om å endre de grunnleggende måtene virksomheter løser oppgaver på ved hjelp av teknologi. Målet er bedre brukeropplevelser og smartere og mer effektiv oppgaveløsning. En slik transformasjon kan føre til at organisasjonen må endres, ansvar flyttes, regelverket skrives om, eller prosesser designes på nytt.

For å levere tjenester og oppgaver på nye og bedre måter for brukerne, stilles det blant annet krav til kompetanse på hvordan digitalisering muliggjør nye og bedre måter å arbeide på. Men digital transformasjon krever også kompetanse på omstilling og endring. Vi har laget et utviklingsverktøy for ledergrupper, hvor vi tar opp ulike tema som ledere bør reflektere over sammen. Verktøyet vil hjelpe ledergruppen med å få en felles forståelse for hva digital transformasjon innebærer og hvordan ta et steg videre i transformasjonsarbeidet.

I utviklingsverktøyet møter du syv ledere i staten som har kjent digital transformasjon på kroppen. De deler egne erfaringer og gir råd til deg som lurer på hvordan du kan utnytte potensialet i digital transformasjon.

På webinaret møtte du en av dem, Ingunn Midtun Godal, direktør for Mattilsynet. Vi inviterte henne og lederen for Digitaliseringsrådet, Svein Kristensen, til en samtale om suksessfaktorer og fallgruver i arbeidet med digital transformasjon.

Innhold

På dette webinaret lanserte vi Introduksjon til digital transformasjon - et utviklingsverktøy for ledergrupper. Verktøyet er utviklet slik at ledergruppene kan gjennomføre det på egen hånd i løpet av tre ledermøter. 

Verktøyet skal hjelpe ledergruppen til å utvikle en felles forståelse for hva som skal til for å lykkes med digital transformasjon, og forstå hva slags endringer som skal til.  Våre erfaringer med ledergrupper i det offentlige er at de, etter bare litt starthjelp, raskt kommer i gang med diskusjoner og forslag til utviklingsområder. Vi har derfor, i samarbeid med akademia, ledere og fagmiljøer i staten utviklet et digitalt tilbud til alle ledergrupper i det offentlige.

Introduksjon til digital transformasjon - et utviklingsverktøy for ledergrupper (Læringsplattformen)

Program

Kl. 10.00 Åpning 

Kl. 10.05 Presentasjon av Introduksjon til digital transformasjon – et utviklingsverktøy for ledergrupper, ved   Kirsten Eidsaa Hall, seniorrådgiver i DFØ

Kl. 10.30 Suksessfaktorer og fallgruver i arbeidet med digital transformasjon, samtale med direktør for Mattilsynet, Ingunn Midtun Godal, og lederen for Digitaliseringsrådet, Svein Kristensen

Kontakt

Har du praktiske spørsmål om webinaret eller om det faglige innholdet, ta kontakt med Sanja K. Skaar, DFØ, e-post: sanja.skaar [at] dfo.no.

Sted

Digitalt
Norge

Dato
03. feb. 2022 kl. 10.0011.00
Påmeldingsfrist
Kontaktperson fag
Sanja Kostovska Skaar
SanjaKostovska.Skaar@dfo.no 95078291

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord