Frokostseminar: Erfaringsdeling i arbeidet med tildelingsbrev

Oslo, Paleet, Karl Johans gate 37 B, Oslo

Meld på

I dette seminaret skal vi drøfte tildelingsbrevets funksjon som styringsdokument sett i sammenheng med blant annet instruks for virksomheten.

Om frokostseminaret

Vi retter oppmerksomheten på hva tildelingsbrevets funksjon innebærer for utforming og valg av mål, styringsparameter og rapporteringskrav i tildelingsbrevet.

Hvem kan delta?

Seminaret er rettet mot ledere og medarbeidere i departementene som deltar i utformingen av tildelingsbrev og instruks. Seminaret er spesielt relevant for ledere, etatsstyrere, etatsstyringskoordinatorer og fagressurser som gir innspill til tildelingsbrevet og instruks.

Anbefalte forkunnskaper

Seminaret forutsetter erfaring fra etatsstyring. Dette er et workshop-basert seminar der vi ønsker at du deltar aktivt i samtale og diskusjon rundt tematikken. Vi anbefaler derfor at du på forhånd reflekterer rundt

  • eget departements innretning på mål, styringsparametere og rapporteringskrav i tildelingsbrevet 
  • hvilke utfordringer og/eller fordeler dette gir i etatsstyringer, med vekt på gode grep som kan deles med andre

Innhold

  • Innledning fra DFØ om departementets og virksomhetens rolle i etatsstyringen, og hva dette betyr for innholdet i styringsdialogen. 
  • Innlegg fra to departementer om 
    • prioritering av mål, styringsparametere og resultatkrav i tildelingsbrevet sett i lys av tildelingsbrevets funksjon og rollefordelingen mellom departement og virksomhet
  • Diskusjon og refleksjon i grupper og plenum.


Pris

Seminaret er gratis.

Kontakt

Har du praktisk spørsmål, ta kontakt med DFØs kurssenter (e-post: kurs@dfo.no, telefon: 400 07 997)

Har du spørsmål om kursinnholdet, ta kontakt med:

Meld på
Fant du det du lette etter?