Budsjettarbeid i departementene

Oslo, Paleet, Karl Johans gate 37 B, Oslo

Kurset er bare for ansatte i departement. Påmeldingsfristen er 6. februar 2019 kl. 09.00.

Om kurset

I kurset går vi gjennom de sentrale elementene i budsjettprosessen i staten samlet, for departementene og i Stortinget og sammenhengen mellom de sentrale regelverkene.

Kurset gir deg en innføring i statsbudsjettets funksjon for staten samlet og for departementene. Du vil bli kjent med formål, virkeområde og prinsipper i Stortingets bevilgningsreglement og med sammenhenger mellom bevilgningsreglementet og reglement for økonomistyring i staten. Du får også en oversikt over aktører, roller og prosesser i budsjettbehandlingen (inkludert i Stortinget) og det enkelte departements ansvar og myndighet.

Hvem kan delta?

Kurset er rettet mot medarbeidere i departement som arbeider innenfor planlegging og budsjettering eller som har ansvaret for oppfølging av underliggende virksomheter (etatsstyring). Det kan passe godt for deg som er ganske ny i budsjettoppgaven. Dette er ikke et kurs i bruk av verktøy. Hvis det er mange deltakere fra et departement vil vi prioritere, slik at flest mulig departementer får plass.

Anbefalte forkunnskaper

Dette er et innføringskurs og krever ingen spesielle forkunnskaper. Vi anbefaler at du setter seg inn i Finansdepartementets veileder i statlig budsjettarbeid og reglement for økonomistyring i staten (pdf) før kurset.

Innhold

  • kort om sammenhengene mellom relevante regelverk for styring i staten
  • budsjettprosessen i staten
  • bevilgningsreglementet
  • statsbudsjettets inndeling og oppbygging
  • departementets rolle i økonomistyringen og budsjettarbeidet
  • budsjettprosessen i Stortinget

Foreleserne på kurset kommer fra Finansdepartementet, et fagdepartement, Stortinget og Direktoratet for økonomistyring.

Pris

Kurset er gratis.

Kontaktpersoner

Har du praktiske spørsmål om kurset, ta kontakt med DFØs kurssenter (e-post: kurs@dfo.no, telefon: 400 07 997)

Har du spørsmål om kursinnholdet, ta kontakt med:

Meld på
Fant du det du lette etter?