Nettverk for samfunnsøkonomisk analyse inviterer til nettverksmøte

Tirsdag 14. desember 2021 kl. 09.00–11.15

Sted: Digitalt,

Påmeldingsfristen er utløpt.

Tema for nettverksmøtet er hvordan ta hensyn til klimagassutslipp i samfunnsøkonomiske analyser.

Vi i DFØ er glade for at nettverket kan samles igjen i førjulstiden! 

Finansdepartementet har nylig fastsatt nytt regelverk for hvordan klimagassutslipp skal tas hensyn til i samfunnsøkonomiske analyser. Regelverket skal bidra til at utredningen av statlige prosjekter med effekt på klimagassutslipp blir bedre og mer enhetlig. Regelverket trer i kraft 1. januar 2022. Tidligere har ikke rundskrivet hatt sentrale føringer på hvordan klimagassutslipp skal prises.

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er opptatt av at det gjøres gode samfunnsøkonomiske analyser i staten for å oppnå effektiv ressursbruk. Formålet med nettverksmøtene er å legge til rette for erfarings- og kunnskapsdeling om gode beslutningsgrunnlag.

Hvem kan delta?

Ansatte i statsforvaltningen.
Deltakere i Nettverk for samfunnsøkonomisk analyse.

Program

Vegard Hole Hirsch, fagsjef Finansdepartementet, vil introdusere oss til det nye regelverket og hvordan det skal tas hensyn til klimagassutslipp i samfunnsøkonomiske analyser ved bruk av karbonpriser, og orientere om innholdet i det nye rundskrivet.

Knut Einar Rosendahl, professor NMBU, vil kommentere det nye regelverket. Rosendahl var bl.a. med i Grønn skattekommisjon og leder nå Teknisk beregningsutvalg (TBU) for klima. Han vil også omtale TBU sitt arbeid med metoder for å vurdere utslippseffekter.   

Vidar Rugset, transportanalytiker Statens vegvesen, vil orientere om praktisk bruk av karbonpriser i samferdselssektoren. Han vil fortelle om hvordan sektoren vil forholde seg til de nye kravene, hva det innebærer av endringer, og hva som kan være god praksis for andre virksomheter.

Praktisk informasjon

Arrangementet gjennomføres digitalt. Påloggingslenke til webinaret vil bli sendt ut i en egen e-post dagen før. Dersom du ikke mottar lenken, sjekk søppelkassen eller «annet»-fanen i innboksen din. E-posten med påloggingsinformasjon kan ha havnet der.

Pris

Arrangementet er gratis

Kontaktperson

Hvis du har spørsmål rundt arrangementet så ta gjerne kontakt med nettverksansvarlig Nils-Arne.Kroto@dfø.no

Fant du det du lette etter?