Innkjøpsledernettverk med bærekraftige anskaffelser som tema

Tirsdag 19. oktober 2021 kl. 09–11

Sted: Digitalt,

Påmeldingsfristen er utløpt.

Om arrangementet

Webinar for innkjøpsledernettverket. Denne gangen er tema bærekraftige anskaffelser og handlingsplan for økt andel klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelser og grønn innovasjon som ble lansert 9.september 2021.

Handlingsplanen konkretiserer hvordan innkjøps-Norge skal utnytte potensialet som ligger i offentlige anskaffelser for å støtte opp om den grønne omstillingen og sikre at Norge når sine klima- og miljømål. I møtet presenterer vi hovedinnholdet fra handlingsplanen og vi fokuserer på hva dette betyr for deg som innkjøpsleder. Vi forteller også om arbeidet med å forbedre tilgang til statistikk og data om klima- og miljøvennlige anskaffelser, og hvilke verktøy du som innkjøpsleder og din virksomhet kan benytte.

Hvem kan delta?

Innkjøpsledernettverket er tilpasset deg som er leder for anskaffelser i kommunal eller offentlig virksomhet, eller som jobber med lederstøtte på anskaffelsesområdet.

Anbefalte forkunnskaper

Du bør ha grunnleggende kunnskap om anskaffelser i det offentlige knyttet til regelverket for offentlige anskaffelser. En fordel om du også har grunnleggende kunnskap om styring av anskaffelser gjennom anskaffelsesstrategi, organisering og internkontroll, samt mål og resultatstyring.  

Innhold

Innkjøpsledernettverket er en arena der offentlige innkjøpsledere kan dele erfaringer og styrke sin kunnskap om hva det vil si å være leder innen innkjøpsfaget. Temaer som tas opp er:

  • strategisk ledelse av offentlige anskaffelser
  • effektivisering og gevinstrealisering gjennom kontraktsoppfølging
  • ledelse, endringsledelse og styring
  • organisering og systematisk kompetansebygging

Innkjøpsledernettverket møtes 2–4 ganger i året, gjerne fysisk i DFØ sine lokaler men også over webinar. Det er planlagt for webinarer i 2021.

Praktisk informasjon

Arrangementet gjennomføres digitalt via teams. Lenke til å delta på arrangementet vil bli sendt ut dagen før. Sjekk søppelpost, spamfilter eller "annet" fanen i din e-postkonto. Vi anbefaler at du logger deg på 5-10 minutter før arrangementet starter kl. 09. Dette for å løse opp i problematikk vedrørende lyd og bilde. Opplever du noen utfordringer kan du skrive i chatten eller sende en e-post til kurs@dfo.no. 

Pris

Arrangementet er gratis.

Kontaktpersoner

  • Har du praktiske spørsmål om arrangementet, ta kontakt med DFØs kurssenter på e-post: kurs@dfo.no, telefon: 400 07 997 - sentralbordet.
  • Har spørsmål om det faglige innholdet så tar du kontakt med nettverksansvarlig Ragnhild Sund på e-post: ragnhild.sund@dfo.no, telefon: 480 44 078.
Fant du det du lette etter?