Webinar: SAP Reisemodul Grunnkurs FULLSERVICE

Mandag 25. oktober 2021 kl. 12–15

Sted: Webinar,

Påmeldingsfristen er utløpt.

Varighet

4 timer

Formål

Gir en grunnleggende innføring i reiseadministrasjon i SAP og selvbetjeningsløsninger. Kurset er en forlengelse av SAP grunnkurs for basis- og delservicekunder.

Hvem kan delta?

Kurset er beregnet på personal- og lønnsmedarbeidere som arbeider med reiser i virksomheten hos basis- og delservicekunder.

Anbefalte forkunnskaper

Du bør ha gjennomgått grunnkurs i SAP, og ha erfaring i bruk av SAP HR. Du bør kjenne virksomhetens rutiner på reiseområdet.

Innhold

  • Registrering av reiser og reiseforskudd i SAP
  • Reiserapporter
  • Reise i DFØs selvbetjeningsløsninger og APP
  • Selvbetjening for ledere og fagbrukere

Pris

750,- per deltaker

 Avmeldinger som ikke mottas før påmeldingsfristens utløp, vil bli fakturert.

Praktisk

Påloggingsinformasjon vil bli sendt senere.

Alle har mute på såfremt de ikke skal si noe.

Bruk chat funksjonen til å stille spørsmål underveis, så tar vi de opp i plenum når det passer.

Kontaktperson

Maren Aanensen, e-post: maren.aanensen@dfo.no

Fant du det du lette etter?