Kontraktsoppfølging - En oppdatering fra pilot- og forskningsprosjektet

Fredag 11. juni 2021 kl. 12–14

Sted: Digitalt,

Påmeldingsfristen er utløpt.

Formål

Vellykket kontraktsoppfølging vil gi store effekter gjennom blant annet gevinstrealisering. DFØ ønsker å bidra til at virksomhetene i det offentlige Norge øker sin kompetanse på dette og styrker sin kontraktsoppfølging.

Målgruppe

Innkjøpere, kontraktsforvaltere og alle som jobber med offentlige anskaffelser. De som påvirker anskaffelsesprosessens gjennomføring, med særlig vekt på kontraktsoppfølging.

Om arrangementet

DFØ vil gjennom fire piloter vise deg hvordan ulike virksomheter gjør sin kontraktsoppfølging.

Vi følger Nordre Follo, Viken Fylkeskommune, Kystverket og Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune (eBy) og får status og erfaringer de gjør seg.

På dette webinaret får vi høre mer om hva pilotene i kontraktsoppfølgingsprosjektet har gjort på kontraktsoppfølging siden september 2020. Høyskolen Kristiania vil også fortelle om funn de har gjort i forskningen på kontraktsoppfølging.

  • Hvordan løser de utfordringene med å få til god kontraktsoppfølging?
  • Hva er status per i dag?

I tillegg vil Marius Langseth fra Høyskolen Kristiania fortelle mer om forskningen han og kollegaene gjør på kontraktsoppfølgingen sammen med de fire pilotene.

Program 

  • Kl. 12.00 - Velkommen
  • Kl. 12.05 - Status og oppdatering fra Nordre Follo kommune ved Beate Haugsjordet
  • Kl. 12.25 - Status og oppdatering fra Viken fylkeskommune ved Håkon Andre Vollan
  • Kl. 12.45 - Status og oppdatering fra eBy (Eiendoms- og byfornyelsesetaten) Oslo kommune ved Henrik Jensen

Kl. 13.05             Pause

  • Kl. 13.15 - Status og oppdatering fra Kystverket ved Olav Inge Mork
  • Kl. 13.35 - «Fra ad hoc til strukturert kontraktsoppfølging- funn fra ett forskningsprosjekt» ved Marius Langseth fra Høyskolen Kristiania
  • Kl. 13.55 - Avslutning

Praktisk informasjon

Arrangementet gjennomføres digitalt via teams. Påloggingslenke vil bli sendt ut i en egen e-post dagen før. Sjekk søppelkassen eller «annet»-fanen i innboksen din. E-posten med lenken kan ha havnet der.

Vi ber om at du logger deg på 2-5 minutter før for å løse eventuelle problemer med lyd og bilde før arrangementet starter kl. 12.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke vil bli gjort opptak av sendingen, men presentasjoner som brukes vil bli gjort tilgjengelig for de påmeldte i etterkant.

Pris

Arrangementet er gratis.

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?