Ny klimamelding - hva betyr dette for innkjøp av bygg, mat og transport?

Torsdag 17. juni 2021 kl. 09.00–10.15

Sted: Digitalt,

Påmeldingsfristen er utløpt.

Presentasjoner

Klimameldingen - konsekvenser for innkjøpere.pdf

Innhold

Tidligere i år la regjeringen frem «Klimaplan for 2021-2030». Meldingen viser myndighetenes «oppskrift» på hvordan Norge skal nå sine klimamål. Klima- og miljøkrav i offentlige innkjøp omtales som et sentralt virkemiddel, og nevnes om lag 50 ganger i meldingen.

I dette webinaret dykket vi ned i hva klimameldingen konkret sier om offentlige innkjøp innen de tre innkjøpskategoriene som er omfattet i klimameldingen; transport, bygg og mat. Vi gir en oversikt over kommende krav og forventninger til innkjøpere.

Det ble satt av rikelig med tid til spørsmål.

Du finner mer informasjon om klimameldingen på regjeringens nettsider.

Webinaret er et frittstående arrangement, men kan også ses som en forlengelse av webinaret som Miljødirektoratet avholder 15. juni. I Miljødirektoratets webinar vil statssekretær Kjartan Alexander Lunde i Klima- og miljødepartementet presentere klimaplanen og hva den kan bety for kommunene fra et klimaperspektiv. I DFØs webinar fokuserer vi spesifikt på omtalen av offentlige anskaffelser i Klimameldingen, og webinaret vil være relevant for innkjøpere i både kommuner, fylker og stat.

Målgruppe 

Offentlige innkjøpere, innkjøpsledere og miljørådgivere.

Kontaktpersoner

  • Har du praktiske spørsmål om arrangementet, ta kontakt med DFØs kurssenter på e-post: kurs@dfo.no, telefon: 400 07 997 - sentralbordet.
  • Har du spørsmål om det faglige innholdet, ta kontakt med: Miriam Odden, miriam.odden@dfo.no
Fant du det du lette etter?