Perspektivmeldingen 2021 - Hva betyr det for forvaltningen?

Onsdag 12. mai 2021 kl. 09–10

Sted: Digitalt,

Påmeldingsfristen er utløpt.

Lurer du på hva du som ansatt i, eller opptatt av, offentlig sektor bør vite om Perspektivmeldingen? Da anbefaler vi at du setter av en time på morgenkvisten 12.mai og melder deg på dette arrangementet.

Om arrangementet

Vi er i gang med en ny serie med digitale seminarer - denne gangen med overskriften «Tett på forvaltningen». Der skal vi ta for oss de store meldingene som har kommet den siste tiden, og hva de betyr for styring, organisering og ledelse i forvaltningen. Først ut i rekken er Perspektivmeldingen.

Seminarene byr på korte innlegg, samtaler og felles refleksjon med fagfolk og praktikere. Til hvert treff inviterer vi med oss to til tre gjester. Deltakerne oppfordres til å kommentere, stille spørsmål og dele egne erfaringer i chatten. Utbyttet av å delta øker om du tar med deg innsikten hjem og fortsetter diskusjonen med egne kollegaer over en digital kaffeprat.

Kaffen brygger du selv, kunnskapen sørger vi for!

Målgruppe

Alle ansatte i offentlig forvaltning. 

Alle som lurer på hva Perspektivmeldingen betyr for offentlig forvaltning.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle forkunnskaper nødvendig.

Program/Innhold

«I årene fremover står Norge overfor både nye og kjente utfordringer. I tiårene som kommer vil det stå færre i yrkesaktiv alder bak hver pensjonist. Statens utgifter vil gå opp, uten at inntektene øker like mye. Samtidig skal vi gjennomføre det grønne skiftet. Å ta vare på og sikre velferdssamfunnets bærekraft – sosialt, klimamessig og økonomisk – er derfor vesentlig for at Norge fortsatt skal være et godt land å bo i».

Dette er innledningen i Perspektivmeldingen 2021, som beskriver Regjeringens strategi for bærekraftig økonomisk utvikling i et langsiktig perspektiv. På dette arrangementet får du innlegg fra en statssekretær i Finansdepartementet, to direktoratdirektører og en kommentar fra politisk redaktør i Dagens Næringsliv.

Dagens gjester: 

- Kristin Holm Jensen, statssekretær i Finansdepartementet.
- Hilde Singsaas, direktør i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).
- Øystein Børmer direktør i Tolletaten.
- Frithjof Jacobsen, politisk redaktør i Dagens Næringsliv.

Fra venstre: Hilde Singsaas, Frithjof Jacobsen, Øystein Børmer og Kristin Holm Jensen.

Praktisk informasjon

Arrangementet gjennomføres digitalt. Påloggingslenke vil bli sendt ut i en egen e-post dagen før. Sjekk søppelkassen eller «annet»-fanen i innboksen din. E-posten med lenken kan ha havnet der.

Vi ber om at du logger deg på 5-10 minutter før for å løse eventuelle problemer med lyd og bilde før arrangementet starter.

OBS - Vi gjør oppmerksom på at det vil bli gjort opptak av sendingen som blir publisert på våre nettsider: www.dfo.no/kurs, i etterkant av arrangementet.

Pris

Arrangementet er gratis.

Kontaktpersoner

  • Har du praktiske spørsmål om arrangementet, ta kontakt med DFØs kurssenter på e-post: kurs@dfo.no
  • Har du spørsmål om det faglige innholdet, ta kontakt med: Elise Rasmussen, e-post: elise.rasmussen@dfo.no, mob: 922 34 286.

Kommende arrangement

I den digitale seminarserien «Tett på forvaltningen» kommer følgende:

  1. Norge mot 2025 – tirsdag 1. juni kl. 9.00 – 10.00
  2.  «Bærekraftsmeldingen» - medio juni

Påmelding kommer fortløpende så følg med!

Fant du det du lette etter?