Webinar: Innkjøpsledernettverk

Fredag 21. mai 2021 kl. 09–11

Sted: Webinar,

Påmeldingsfrist: torsdag 20. mai kl. 12.

Om arrangementet:

Webinar for innkjøpsledernettverket. Denne gangen skal det handle om statens bruk av konsulenttjenester. DFØ har i tildelingsbrevet fått i oppdrag å utarbeide retningslinjer for konsulentbruk. I den sammenheng har vi kartlagt statens utgifter til konsulenttjenester og utfordringer knyttet til både strategisk forankring og praksis ved enkeltanskaffelser. Vi ønsker å drøfte mulige retningslinjer med dere innkjøpsledere.

Programmet er foreløpig:

 • Er konsulentbruk et gode eller onde for offentlig tjenesteutvikling? 
 • Hva er innkjøpsvolumet og hvilke kategorier kjennetegnes av størst konsulentbruk?
 • Hva er fallgruvene ved bruk av konsulenter?
 • Hva ser vi av retningslinjer i andre land?

Diskusjon: Hva kan være gode løsninger for å lykkes bedre med bruk av konsulenter?

 • DFØ har ambisjon om å teste forslag til mulige løsninger

Praktisk informasjon:

Webinar, lenke til teams sendes ut dagen før arrangementet. Vi anbefaler at du kobler deg på 10 minutter før for å sjekke at du har lyd og bilde, så vi er klar for oppstart 09.00.

Hvem kan delta?

Innkjøpsledernettverket er tilpasset deg som er leder for anskaffelser i kommunal eller statlig virksomhet. Denne dagen ønsker vi også deg som har spesielt erfaring med konsulentbruk i statlige virksomheter.   

Anbefalte forkunnskaper:

Du bør ha grunnleggende kunnskap om anskaffelser i det offentlige knyttet til regelverket for offentlige anskaffelser. En fordel om du også har grunnleggende kunnskap om styring av anskaffelser gjennom anskaffelsesstrategi, organisering og internkontroll, samt mål og resultatstyring.  

Innhold:

Innkjøpsledernettverket er en arena der offentlige innkjøpsledere kan dele erfaringer og styrke sin kunnskap om hva det vil si å være leder innen innkjøpsfaget. Temaer som tas opp er:

 • strategisk ledelse av offentlige anskaffelser
 • effektivisering og gevinstrealisering gjennom kontraktsoppfølging
 • ledelse, endringsledelse og styring
 • organisering og systematisk kompetansebygging

Innkjøpsledernettverket møtes 2–4 ganger i året, gjerne fysisk i DFØ sine lokaler men også over webinar. Av smittevernhensyn planlegger vi først og fremst webinarer for 2021.

Pris:

Deltakelse i innkjøpsledernettverket er gratis.

Kontaktpersoner:

 • Har du praktiske spørsmål om kurset, ta kontakt med DFØs kurssenter på e-post: kurs@dfo.no, telefon: 400 07 997 - sentralbordet
 • Har du spørsmål om kursinnholdet, ta kontakt med nettverksansvarlig Mona Stormo Andersen på e-post: monastormo.andersen@dfo.no
Meld på
Fant du det du lette etter?