Webinar: Lansering av nytt verktøy for å beregne utslippsrammer i bygganskaffelser

Torsdag 4. mars kl. 10.00–11.30

Sted: webinar,

Påmeldingsfristen er utløpt.

Presentasjoner fra webinaret:

Kia Kriens Haavi_Kommunalbanken.pdf

Krister Moen_InnovasjonNorge.pdf

Marit Hepsø_Miljødirektoratet.pdf 

Vilde Salberg_Enova.pdf

«Verktøy for å beregne utslippsrammer i bygganskaffelser finner du på anskaffelser.no» 

DFØ inviterte til lansering av nytt verktøy for å beregne utslippsramme for klimagassutslipp fra materialbruken i nye bygg. Verktøyet gir krav basert på erfaringstall fra klimagassberegninger og iht. TEK17Verktøyet gir forslag til maksimalklimagassutslipp for bygg, som kan settes som krav konkurransegrunnlag 

Hvem kan delta? 

Kurset var for alle som er involverte i bygganskaffelser, inkludert arkitekter, prosjektledere, innkjøpere, miljørådgivere og leverandører. 

Program

Presentasjon av verktøyet

DFØ

Effekt av klimatiltak i bygg – nytt verktøy og Klimasats

Miljødirektoratet

Enovas støtteordninger - nytt støttetilbud til bygge- og anleggsplasser

Enova

Utvikling og støtteordninger

Innovasjon Norge

Grønne lån og bruk av DFØs kriterier for kvalifisering til støtte

Kommunalbanken

Åpent for spørsmål


 

Praktisk informasjon: 

  • Har du praktiske spørsmål om webinaret, ta kontakt med DFØs kurssenter,e-post: kurs@dfo.no, telefon: 400 07 997). 

  • Har du spørsmål om det faglige innholdet, ta kontakt med: Ellen Ramsnes, e-post: ellen.ramsnes@dfo.no 

Fant du det du lette etter?