Webinar: God rekrutteringspraksis gir mangfold på arbeidsplassen - lansering av e-læringskurs i mangfoldsrekruttering

Onsdag 27. januar kl. 10.00–11.30

Sted: Webinar,

Påmeldingsfrist: tirsdag 26. januar kl. 12.

Målgruppe

Ledere med personalansvar og HR i staten
Tillitsvalgte og andre ansatte i staten som jobber med rekruttering

Om webinaret

Hvordan sørger du som leder for at du ansetter den mest egnede kandidaten samtidig som du rekrutterer mangfold til virksomheten? I staten gjennomføres det ca. 24 000 nyansettelser i året. En av de viktigste oppgavene statlige ledere har er å rekruttere rett kompetanse til oppgavene som skal løses. Som leder må du derfor sikre at du har gode rekrutteringsprosesser som også åpner for inkludering og mangfold.

Mangfold handler om mer enn etnisk bakgrunn, kjønn, alder, seksuell legning og funksjonsevne. Mangfold er summen av ulike personligheter med forskjellige bakgrunner, erfaringer, kulturer, språk, perspektiver og evner. Mangfold handler ikke om en bestemt forskjell, men om menneskelig variasjon og større bredde av kompetanse.

Å rekruttere mangfoldig kan bidra til å styrke leveranseevnen i din enhet, fordi du får større forutsetninger for å forstå brukernes behov. Dette gir økt innovasjonsevne og bedre verdiskaping, i tillegg til at det bygger tillit og styrker virksomhetens omdømme i samfunnet.

Innhold

På dette webinaret lanseres e-læringskurset i mangfoldsrekruttering.

Kurset skal gi ledere, HR-medarbeidere og tillitsvalgte i staten grunnleggende kunnskap om rekrutteringsprosessen og gi konkrete verktøy i hvordan virksomheten kan rekruttere mer inkluderende og mangfoldig. Kurset er gratis, og du finner det på DFØs læringsplattform. 

På webinaret gir vi deg en smakebit av kursets innhold og hvordan kurset er bygd opp. Du får også presentert verktøy du kan bruke i og egen rekrutteringspraksis. Webinaret vil også vise hvordan du kan implementere kurset og ta det i bruk i virksomhetsinterne prosesser med blandede læringsløp. Vi har også invitert Harald Eia til å sette mangfold i et samfunnsperspektiv, slik han har gjort med mange temaer i programmet Sånn er Norge.

Om innlederne

Nikolai Astrup: Kommunal- og moderniseringsminister med ansvar for blant annet statlig arbeidsgiverpolitikk og inkluderingsdugnaden.

Finn Jensen: Avdelingsdirektør i administrasjonsavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet og prosjekteier for utviklingen av e-læringskurset.

Hiba Khan: HR-rådgiver i Arbeids- og sosialdepartementet. Hun jobber med blant annet rekruttering og kompetanseutvikling.

Marte Dyve Simenstad: Seniorrådgiver i avdeling ledelse, divisjon for styring, organisering og ledelser i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Simenstad jobber med å utvikle tiltak og verktøy for å støtte statlige virksomheter i deres inkluderingsarbeid. Hun har ledet arbeidet med utviklingen av e-læringskurset i mangfoldsrekruttering.  

Karoline Holme: HR-sjef i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), som består av tre fagteam. Holme har lang erfaring som HR-leder i offentlig sektor og er medforfatter av HR boka. Hun er ansvarlig for å utvikle og levere HR-tjenester til departementene, samt ivareta en god HR funksjon internt i DSS.

Kariline Gustad-Sanner: Seniorrådgiver i HR i DSS. Hun har deltatt i prosjektgruppen som har utviklet e-læringskurs i mangfoldsrekruttering og jobber med HR tjenester til departementene. Gustad-Sanner er også prosjektleder for inkluderings og mangfoldsarbeidet i DSS.

Harald Eia: Programleder for populærvitenskapelige TV- og radioprogrammer som Hjernevask, Sånn er du og nå TV-serien Sånn er Norge. Eia er utdannet sosiolog.

Program

  • Kl. 10.00 Åpning ved statsråd Nikolai Astrup, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Kl. 10.15 Hvorfor trenger vi å bli bedre på mangfoldsrekruttering? samtale med Finn Jensen, avdelingsdirektør, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Hiba Khan, rådgiver, stabsavdelingen, Arbeids- og sosialdepartementet
  • Kl. 10.30 Vi viser fram e-læringskurset i mangfoldsrekruttering ved Marte Dyve Simenstad, seniorrådgiver i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
  • Kl. 10.50 Slik kan du bruke e-læringskurset ved Kariline Gustad Sanner og Karoline Holme, Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
  • Kl. 11.00 Inkludering og mangfold i det norske samfunn – et foredrag basert på TV-programmet Sånn er Norge ved Harald Eia
  • Kl. 11.30 Takk for nå!

Praktisk informasjon

Påloggingslenke til webinaret vil bli sendt ut i egen e-post dagen før.

Pris

Webinaret er gratis.

Kontakt

Har du praktiske spørsmål om webinaret eller om det faglige innholdet, ta kontakt med Sanja K. Skaar, DFØ, e-post: sanja.skaar@dfo.no.

Meld på
Fant du det du lette etter?