UTSATT! - Webinar: Kontraktsoppfølging - en oppdatering fra pilot- og forskningsprosjektet

Torsdag 21. januar kl. 12.00–13.30

Sted: Webinar,

Arrangementet er avlyst.

Kontraktsoppfølging – en oppdatering fra pilot- og forskningsprosjektet 

DFØ vil gjennom fire piloter vise deg hvordan ulike virksomheter gjør kontraktsoppfølging. Vi følger med på Nordre Follo, Viken, Kystverket og Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune (eBy).   

  • Hvordan løser de utfordringene med å få til god kontraktsoppfølging? 
  • Hva er status per i dag? 

I tillegg vil Marius Langseth fra Høyskolen Kristiania fortelle mer om forskningen han og kollegaene gjør på kontraktsoppfølgingen i de fire pilotene. 

Program  

  • Kl. 12.00 Velkommen 
  • Kl. 12.05 Roller og ansvar i kontraktsoppfølgingen  
  • Kl. 12.10 Fra ad hoc til systematisk kontraktsoppfølging Nordre Follo kommune- Hvor er vi nå? 
  • Kl. 12.30 Status på KPIér i eBy 
  • Kl. 12.50 Pause 
  • Kl. 13.00 Funn i forskningsprosjektet; «Kontraktsoppfølging i offentlige anskaffelser» 
  • Kl. 13.20 Veien videre i prosjektet og innspill fra dere 
  • Kl. 13.30 Slutt 

Målgruppe 

Innkjøpere, kontraktsforvaltere og alle som jobber med offentlige anskaffelser. De som påvirker anskaffelsesprosessens gjennomføring, med særlig vekt på kontraktsoppfølging. 

Formål 

Vellykket kontraktsoppfølging vil gi store effekter gjennom blant annet gevinstrealisering. DFØ ønsker å bidra til at virksomhetene i det offentlige Norge øker sin kompetanse på dette og styrker sin kontraktsoppfølging.  

Praktisk info 

Dette er et digitalt møte via Teams, og er gratis. Vi tar ikke opptak av sendingen, men presentasjoner som brukes vil bli gjort tilgjengelig for dere i etterkant. 

Du vil få tilsendt lenke til webinaret når påmeldingsfristen går ut, kl. 12 dagen før webinar skal avholdes.  

Kontaktinfo 

Fant du det du lette etter?