Kurs i samfunnsøkonomisk analyse

Fredag 22. januar kl. 10–12

Sted: Webinar,

Påmeldingsfristen er utløpt.

I kurset ser vi på hvordan du kan gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse. Vi går gjennom de åtte arbeidsfasene som bør inngå i en god samfunnsøkonomisk analyse, og ser nærmere på hvilke krav som er gjeldende.

Du vil blant annet få tips til hvordan du kan gjøre bedre utredninger og analyser, og få en kort innføring i samfunnsøkonomiske metoder som å beregne nåverdier og gjennomføre usikkerhetsanalyser.

Hvem kan delta?

Kurset er åpent for medarbeidere i departementer og statlige virksomheter som skal gjennomføre samfunnsøkonomiske analyser, eller som vil lære mer om temaet. Kurset passer for deg som har noe forkunnskap og erfaring med utredninger, men krever ingen forkunnskaper.

Kurset er basert på DFØs sektorovergripende veileder i samfunnsøkonomiske analyser som bygger på Finansdepartementets rundskriv R-109/2014, «Prinsipper for og krav til utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser».

Kurset vil vare i om lag to timer, med mulighet for spørsmål underveis.

For en mer grunnleggende innføring i utredninger og kravene i utredningsinstruksen, anbefaler vi nettkurset vårt «Gode beslutningsgrunnlag – Hvordan utrede statlige tiltak?», eller våre webinar om hvordan gjennomføre gode utredninger

Pris

Kurset er gratis.

Kontakt

Har du praktiske spørsmål om kurset, ta kontakt med DFØs kurssenter (e-post: kurs@dfo.no, telefon: 400 07 997)

Har du spørsmål om kursinnholdet, ta kontakt med:

Fant du det du lette etter?