Webinar for innkjøpsledernettverket

Onsdag 16. juni 2021 kl. 09–11

Sted: Webinar,

Påmeldingsfristen er utløpt.

Webinar for innkjøpsledernettverket. Denne gangen er tema sosialt ansvar og menneskerettigheter i offentlige anskaffelser. Hvordan kan du som innkjøpsleder legge til rette for at virksomheten ivaretar sosialt ansvar?

  • Egnede rutiner for å fremme grunnleggende menneskerettigheter
  • Kontraktsvilkår og høyrisiko
  • Egenrapportering
  • Erfaringer hos offentlig virksomheter

Praktisk informasjon

16.juni kl. 09.00-11.00

Webinar, lenke til teams sendes ut dagen før arrangementet. Vi anbefaler at du kobler deg på 08.50 så vi er klar for oppstart 09.00.

Påmeldingsfrist 14.juni

Hvem kan delta?

Innkjøpsledernettverket er tilpasset deg som er leder for anskaffelser i kommunal eller offentlig virksomhet, eller som jobber med lederstøtte på anskaffelsesområdet.

Anbefalte forkunnskaper

Du bør ha grunnleggende kunnskap om anskaffelser i det offentlige knyttet til regelverket for offentlige anskaffelser. En fordel om du også har grunnleggende kunnskap om styring av anskaffelser gjennom anskaffelsesstrategi, organisering og internkontroll, samt mål og resultatstyring.  

Innhold

Innkjøpsledernettverket er en arena der offentlige innkjøpsledere kan dele erfaringer og styrke sin kunnskap om hva det vil si å være leder innen innkjøpsfaget. Temaer som tas opp er:

  • strategisk ledelse av offentlige anskaffelser
  • effektivisering og gevinstrealisering gjennom kontraktsoppfølging
  • ledelse, endringsledelse og styring
  • organisering og systematisk kompetansebygging

Innkjøpsledernettverket møtes 2–4 ganger i året, gjerne fysisk i DFØ sine lokaler men også over webinar. Av smittevernhensyn planlegger vi først og fremst webinarer for 2021.

Pris

Deltakelse i innkjøpsledernettverket er gratis.

Kontakt

Har du praktiske spørsmål om kurset, ta kontakt med DFØs kurssenter (e-post: kurs@dfo.no, telefon: 400 07 997)

Har du spørsmål om kursinnholdet, ta kontakt med:


Fant du det du lette etter?