Webinar for innkjøpsledernettverket

Fredag 12. mars kl. 09–11

Sted: Webinar,

Påmeldingsfrist: onsdag 10. mars kl. 23.59.

Denne gangen er tema verktøy og virkemidler for systematisk kompetansebygging. Hvordan kan du som innkjøpsleder legge til rette for systematisk kompetansebygging på anskaffelser?

Enhetsleder Heidi Elise Rygg fra Bærum kommune vil fortelle om hvordan hun som innkjøpsleder jobber med kompetanseutvikling av sine medarbeidere, og blant annet presentere et kartleggingsskjema.

Siv Helen Egelund Gjerstand vil fortelle om DFØ sin sertifiseringsordning for offentlige anskaffelser, og hvordan innkjøpsledere kan bruke ordningen.

 • Sertifiseringsordning for offentlige anskaffelser (SOA)
 • Kartlegging av kompetanse og avdekke virksomhetens behov
 • Prioritere tiltak
 • Ulike roller krever ulik kompetanse
 • Praktisk erfaring fra offentlig virksomhet
 • Rammebetingelser for endringsledelse

Praktisk informasjon

12.mars kl. 09.00-11.00

Webinar, lenke til teams sendes ut dagen før arrangementet. Vi anbefaler at du kobler deg på 08.50 så vi er klar for oppstart 09.00.

Påmeldingsfrist 10.mars

Hvem kan delta?

Innkjøpsledernettverket er tilpasset deg som er leder for anskaffelser i kommunal eller offentlig virksomhet, eller som jobber med lederstøtte på anskaffelsesområdet.

Anbefalte forkunnskaper

Du bør ha grunnleggende kunnskap om anskaffelser i det offentlige knyttet til regelverket for offentlige anskaffelser. En fordel om du også har grunnleggende kunnskap om styring av anskaffelser gjennom anskaffelsesstrategi, organisering og internkontroll, samt mål og resultatstyring.  

Innhold

Innkjøpsledernettverket er en arena der offentlige innkjøpsledere kan dele erfaringer og styrke sin kunnskap om hva det vil si å være leder innen innkjøpsfaget. Temaer som tas opp er:

 • strategisk ledelse av offentlige anskaffelser
 • effektivisering og gevinstrealisering gjennom kontraktsoppfølging
 • ledelse, endringsledelse og styring
 • organisering og systematisk kompetansebygging

Innkjøpsledernettverket møtes 2–4 ganger i året, gjerne fysisk i DFØ sine lokaler men også over webinar. Av smittevernhensyn planlegger vi først og fremst webinarer for 2021.

Pris

Deltakelse i innkjøpsledernettverket er gratis.

Kontakt

 • Har du praktiske spørsmål om kurset, ta kontakt med DFØs kurssenter e-post: kurs@dfo.no
 • Har du spørsmål om kursinnholdet, ta kontakt med: Nettverksansvarlig Mona Stormo Andersen (e-post: monastormo.andersen@dfo.no, telefon: 948 73 960)
Meld på
Fant du det du lette etter?