Regnskapsdagen

Tirsdag 24. november 2020 kl. 09–11

Sted: Webinar,

Påmeldingsfristen er utløpt.

Dagen inneholdt en orientering om de viktigste endringene og utviklingen på regnskapsområdet i staten. Det var også i år mulighet til å stille spørsmål knyttet til regelverksendringene til DFØs eksperter på økonomiregelverket.

Opptak fra Regnskapsdagen

Se opptak fra Regnskapsdagen på YouTube. 

Tema 

 • Aktuelle regelverksendringer i rundskriv til økonomiregelverket    
  • Refusjoner ved utlegg og utgiftsdeling         
  • Endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter         
  • Endringer i de statlige regnskapsstandardene (SRS)    
 • Ekspertpanel fra DFØ svarer på spørsmål om aktuelle regelverksendringer     
 • Ny vurdering av om de statlige regnskapsstandardene (SRS) bør gjøres obligatoriske – en orientering om status

Målgruppe

Målgruppen for regnskapsdagen er økonomi- og regnskapsledere, regnskapsmedarbeidere og i statlige virksomheter og departementer. Regnskapsdagen er aktuell for både bruttobudsjetterte- og nettobudsjetterte virksomheter. Etatsstyrere og andre som er interessert i regnskap i staten er også velkomne. 

Kontakt

Sørsmål om innholdet, ta kontakt med:

 • Christian Hjeltnes (e-post: forvaltning@dfo.no, telefon: 938 11 591) 
 • Vibeke Araberg Fladen (e-post: forvaltning@dfo.no, telefon: 982 95 724)

Dokumenter

Informasjon om statsregnskapet.no - Grunnlag for analyser og muligheter for sammenligning (PDF)

Fant du det du lette etter?