Webinar: Fagdag årsavslutning regnskap - brutto SRS

Onsdag 2. desember kl. 09–13

Sted: Digitalt,

Påmeldingsfristen er utløpt.

Hvem kan delta?

Regnskapsmedarbeidere hos DFØs kunder som fører regnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS), bruttobudsjetterte virksomheter.

Agenda

 • Nytt i regelverk og rutiner
  • R-101
 • Årsavslutning
  • Årsavslutningsposteringer
  • 13-posteringer
  • Leverandørgjeld 31.12
 • Frister
  • Sjekkliste for årsoppgjøret
 • Årsregnskapet
 • Avstemming og reklassifisering av forskuddsbetalte kostnader (Unit4 ERP APK01)

Vi tar gjerne imot innspill på tema og problemstillinger dere ønsker at vi tar opp på fagdagen. Innspill merkes fagdag og sendes til regnskap@dfo.no

Pris

Kr. 750,- pr. deltaker. DFØ tar forbehold om nok antall påmeldte. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp vil deltakeravgiften bli fakturert i sin helhet.

Det er mulig å endre navn på deltakere ved å sende oss e-post.

Kontakt

E-post: regnskap@dfo.no

Telefon: 407 67 157

Invitasjon i Teams eller annen digital arena kommer etter påmeldingsfristens utløp.

Fant du det du lette etter?